home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Artikels over de Abdij
De zandgroeven van de abdij Affligem
Het Collège St.-Benoît
De windmolen van de abdij
Vakschool tuinbouwkunde
Een kluiskapel legende
Het eeuwigheidsvogeltje
Beschermde monumenten
Abdij Affligem, een geschiedenis
Het klooster van Affligem ligt op Hekelgem
Van Melkerij tot Cultureel Centrum
Artikels over hop
De Hopteelt
Het werk van de brouwer
Geschiedenis Abdijbier
Galg Boekhoutberg in hopast
Artikels over monumenten
Hopast Lindthout
Beschermde monumenten
Van Peteghemorgel
Het orgel van Essene
De zwarte populier
Ankerplaats Kluisbos-Faluintjes
Artikels over Affligem
Cider maken in Affligem
Straatnamen
Boerenmarkt Teralfene
De Papeter
De Zotten
Op zoek naar onze orientatietafel
Sint-Antonius Essene

Artikel Van Melkerij tot Cultureel CentrumToerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

Hopast Linthout in Essene beschermd

Door Ben Vermoesen

 

In het kader van de bescherming van het hop-erfgoed in de regio Asse-Affligem-Aalst-Ternat heeft minister Bourgeois beslist vier asten te beschermen. Het gaat om de hopboerderij Van Droogenbroeck in Sint-Ulriks-Kapelle, de ast Baert in Meldert, de ast Schoukens in Ternat en de ast Lindhoudt in Essene.

 

Voor Affligem betekent het ministerieel besluit een volgende stap in het behoud van de eens zo bloeiende hopcultuur in de streek. Immers in 2008 al nam het gemeentebestuur het initiatief tot de heraanleg van een hopveld te Hekelgem. Toen verscheen ook "Affligem Hoppeland", een prachig geïllustreerde geschiedenis van de hopteelt, een realisatie van de Gemeentegidsen Affligem.

 

Nota:

Het Hof Linthoudt is een 18de-eeuwse vierkantshoeve aan de Molenstraat in Essene die nog in gebruik was tot de jaren '70. Het was een industriële ast waar kleinere hoptelers hun bellenoogst konden laten drogen. Op hoeve Linthoudt stond ook een van de eerste hopplukmachines uit de streek.

 

Hopasten vallen niet te verwarren met hopranken. Hopasten zijn de plaatsen waar de hop werd gedroogd. Helaas behoren ze, net als de hopvelden, al een tijdje tot het steeds schaarsere patrimonium van de hopcultuur. Einde augustus-begin september begint de hoppluk: de ranken worden op het veld, eerst beneden losgesneden en daarna met een speciale hopkansel gemonteerd op een wagen, boven losgesneden en op deze wagen geladen en naar de stationaire hopplukmachine gevoerd dat zich op het landbouwbedrijf zelf bevindt. Na het plukken van de hop worden de hopbellen automatisch naar de hopast getransporteerd waar ze gedurende 8 10 uur verblijven tot ze droog zijn (ongeveer 10% vocht).

Schepen voor Toerisme: leen.steenhoudt@affligem.be