home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Artikels over de Abdij
De zandgroeven van de abdij Affligem
Het Collège St.-Benoît
De windmolen van de abdij
Vakschool tuinbouwkunde
Een kluiskapel legende
Het eeuwigheidsvogeltje
Beschermde monumenten
Abdij Affligem, een geschiedenis
Het klooster van Affligem ligt op Hekelgem
Van Melkerij tot Cultureel Centrum
Artikels over hop
De Hopteelt
Het werk van de brouwer
Geschiedenis Abdijbier
Galg Boekhoutberg in hopast
Artikels over monumenten
Hopast Lindthout
Beschermde monumenten
Van Peteghemorgel
Het orgel van Essene
De zwarte populier
Ankerplaats Kluisbos-Faluintjes
Artikels over Affligem
Cider maken in Affligem
Straatnamen
Boerenmarkt Teralfene
De Papeter
De Zotten
Op zoek naar onze orientatietafel
Sint-Antonius Essene

Artikel Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

De Hopteelt

door Raymond Van Geite

 

De werkzaamheden in de hop, vanaf het voorjaar! Het snijden van de hopscheuten start vanaf eind februari-begin maart en eindigt in april. Om mooie gezonde hopscheuten te kunnen oogsten worden de hopplanten in het najaar speciaal bemest met organische mest. Nadat dit is gebeurd worden de hopplanten bedekt met een forse laag aarde. De jonge scheuten die nog niet aan het licht zijn blootgesteld, ook keesten genoemd, worden manueel en in soms barre weersomstandigheden geoogst. Deze keesten zijn de laatste jaren voornamelijk bestemd voor de verse markt en dan in het bijzonder voor de gerenommeerde restaurants. Ze zijn waarlijk een delicatesse.

 Na het snijden van de hopscheuten begint men met het knopen van de hopdraden, waarna deze aangespannen worden. Elke plant krijgt zodoende 1 of 2 draden, naargelang de aanplanting en de hopvariëteit. Na het aanspannen van de draden, als de hop reeds 30 à 50 cm hoog is, begint men, begin mei, met het aanleiden van de hop. Er worden 3 of 4 mooie sterke scheuten per plant uitgezocht (er groeien per plant ongeveer 150 scheuten) waarna ze rechtswindend aan de draad bevestigd worden. Bij koud en winderig weder gebeurt het regelmatig dat scheuten van de draad loskomen en dit kan meerdere malen gebeuren. Dan gaat men deze terug aan de draad bevestigen, zelfs als de hop reeds 3 of 4 meter hoog is.

De grootste vijanden van de hop, zijn in volgorde van belangrijkheid: de hopplaag (valse meeldauw), de witziekte (echte meeldauw), bladluizen en rode spin. Hiertegen moet dus regelmatig opgetreden worden en dit gebeurt vanaf einde mei tot einde augustus. Het spreekt vanzelf dat regelmatig grondbewerkingen worden uitgevoerd om de grond in de aanplanting vrij van onkruid te houden.

Einde augustus-begin september begint de hoppluk: de ranken worden op het veld, eerst beneden losgesneden en daarna met een speciale hopkansel gemonteerd op een wagen, boven losgesneden en op deze wagen geladen en naar de stationaire hopplukmachine gevoerd dat zich op het landbouwbedrijf zelf bevindt. Na het plukken van de hop worden de hopbellen automatisch naar de hopast getransporteerd waar ze gedurende 8 à 10 uur verblijven tot ze droog zijn (ongeveer 10% vocht).

Na het drogen van de hopbellen worden deze verpakt in grote hopbalen van ongeveer 50 kg en is deze hop verkoopsklaar. De hop wordt verkocht per quintaal, dit is 50 kg, en is de laatste 10 jaar nog weinig rendabel geweest, waardoor de grote meerderheid der hopkwekers afhaakten.


Zie ook artikel "Hop, het groene goud van weleer", verschenen info Belledaal 17e jaargang, nr 3, mei-juni 2002, blz 18

Schepen voor Toerisme: leen.steenhoudt@affligem.be