home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Artikels over de Abdij
De zandgroeven van de abdij Affligem
Het Collège St.-Benoît
De windmolen van de abdij
Vakschool tuinbouwkunde
Een kluiskapel legende
Het eeuwigheidsvogeltje
Beschermde monumenten
Abdij Affligem, een geschiedenis
Het klooster van Affligem ligt op Hekelgem
Van Melkerij tot Cultureel Centrum
Artikels over hop
De Hopteelt
Het werk van de brouwer
Geschiedenis Abdijbier
Galg Boekhoutberg in hopast
Artikels over monumenten
Hopast Lindthout
Beschermde monumenten
Van Peteghemorgel
Het orgel van Essene
De zwarte populier
Ankerplaats Kluisbos-Faluintjes
Artikels over Affligem
Cider maken in Affligem
Straatnamen
Boerenmarkt Teralfene
De Papeter
De Zotten
Op zoek naar onze orientatietafel
Sint-Antonius Essene

Artikel Geschiedenis van het bier Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

Op zoek naar onze oriëntatietafel

auteur: Leo De Ryck

 

Aan Mollem :
Wie ooit een dorpken lief bekeek,
Gezeten naast een snelle beek.
Al aan de voet van stille bergen.
Waarachter het zich wilverbergen,
Die zei met blijdschap in de stem : Mollem ! 
Pastoor Michael Jozef De Munter (1845-1920) 

 

Mollem heeft zijn landelijkheid nog niet verloren. Maakt deel uit van Asse.  De naam is afkomstig van het Oudnederlandse woord mulin (molen) en heem en betekent "woonplaats bij de molen".  De  dorpskom is beschermd.

 

De huidige homogeen Classicistische Sint Stephanuskerk, van bak- en zandsteen 1745-1758, vervangt een vroegere kerk. Het heeft een speelse torenhelm. Dit kerkgebouw heeft de vorm van een Latijns Kruis: een driebeukig schip met transept, een vierkante toren en een vrij diep koor, driezijdig afgesloten. De kerk werd gebouwd op kosten van de abdij van Affligem.

 

Tijdens WI I werd de toren door Duitse soldaten opgeblazen, terwijl de toenmalige pastoor De Munter in het gebouw werd opgesloten. Na de oorlog werd de toren dankzij giften hersteld.

 

De patroonheilige Sint Stefaan was eerste martelaar en gestenigd in het jaar 35 na Christus. Patroonheilige van steenhouwers, metselaars, timmerlui, vloerders en alle beroepen die met stenen te maken hebben.  Aanroepen tegen hoofd- en blaaspijn, steenpuisten en nierstenen.

De pastorij is uit de 18de eeuw. In de tuin oude reusachtige beukenboom.

 

Rie van Pol is nog een stukje erfgoed. Hendrik Amerijcks, 92 jaar. Hier bleef de tijd letterlijk stilstaan. Het café vormde destijds het decor voor de film "De Vlasschaard". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze oriëntatietafel.

 

                          

 

Toen de Hekelgemse Molenberg nog geen bebouwing kende, toonde deze berg langs alle kanten schitterende panorama's en vergezichten die reikten tot ver in het Pajottenland, Geraardsbergen,Kravaalbos en zelfs tot het Antwerpse toe. Geen wonder dat deze plek het "Hoofdbestuur van de Vlaamse Toeristenbond" uitgekozen werd om er in 1925 een oriëntatietafel te plaatsen, de eerste in een lange reeks die Vlaanderen zou verrijken.

 

 Uit "De toerist" van 1925 vernemen wij dat de inwijding van deze oriëntatietafel gepaard ging met een hele plechtigheid. Vanzelfsprekend waren de twee muziekmaatschappijen die het dorp rijk was paraat om deze gebeurtenis muzikaal op te luisteren.  Rondom de oriëntatietafel stonden geschaard de geestelijke overheid van Hekelgem, de Burgemeesters van Hekelgem en Aalst, mevr. Bosteels, de heren Jozef Muls, Paul Lindemans, Dr. Tistaert en schepen 't  Kint.  Dr.ir. Stan Leurs hield de gelegenheidstoespraak en burgemeester De Witte dankte namen s de gemeente. Lovende woorden werden gesproken aan het adres van de VTB en de heren Van Overstraeten en Talloen, alsook Dr. Lindemans deelde in de eer. 

 

Tot 1952 was deze steen de toeristische attractie voor de vele wandelaars. Geleidelijk aan belemmerden echter de hovelingen en talrijke villa's het vergezicht en daarom werd de oriëntatietafel weggehaald.

 

In Brussegem in de Mollemstraat aan de grens van Mollem prijkt thans onze oriëntatietafel van weleer. Ook hier staat de tafel op een plaats met een schitterend panorama eveneens opeen hoogte van 73 m boven de zeespiegel. De tafel in blauwe Henegouwse hardsteen werd geijkt op de pijl van Merchtem. 

 

In de buurt van de oriëntatietafel is ook het "Spanjaardhof" als bezienswaardigheid. Dit hof maakte In de 16de eeuw deel uit van één groot domein met kasteel, watermolen en kapel en heette  oorspronkelijk "Hof te Steenberg".  In Mollem woonde ook Angèle de Bremaeker (1893-1993), dichteres en moeder van Victor Van Frachen (1924-1999), toondichter. Vader Alfons Van Frachen was in Mollem koster-organist. 

 

Schrijver Gaston Durnez vertelt hierover in zijn recentste boek "Vroeger waren wij veel jonger".  (blz. 159-161) 

 

Schepen voor Toerisme: leen.steenhoudt@affligem.be