home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Artikels over de Abdij
De zandgroeven van de abdij Affligem
Het Collège St.-Benoît
De windmolen van de abdij
Vakschool tuinbouwkunde
Een kluiskapel legende
Het eeuwigheidsvogeltje
Beschermde monumenten
Abdij Affligem, een geschiedenis
Het klooster van Affligem ligt op Hekelgem
Van Melkerij tot Cultureel Centrum
Artikels over hop
De Hopteelt
Het werk van de brouwer
Geschiedenis Abdijbier
Galg Boekhoutberg in hopast
Artikels over monumenten
Hopast Lindthout
Beschermde monumenten
Van Peteghemorgel
Het orgel van Essene
De zwarte populier
Ankerplaats Kluisbos-Faluintjes
Artikels over Affligem
Cider maken in Affligem
Straatnamen
Boerenmarkt Teralfene
De Papeter
De Zotten
Op zoek naar onze orientatietafel
Sint-Antonius Essene

Artikel De Papeter, spotnaam van de Essenaar Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

De Papeter: spotnaam van de Essenaar

 

Het beeld “De Papeter” van de Affligemse kunstenaar Patrick van Creanenbroeck, werd  op 2 december 2007 ingehuldigd. Het werd geschonken door het Handelscomité aan het gemeentebestuur Affligem.

 

De kleine kermis, op 2 juli of de zondag daarop, feest van O.L.-Vrouw Bezoeking, patrones der kerk, was de eigenlijke kerkmis. Het feest van de herdenking van de kerkwijding. Dan ging de grote Maria processie uit. Het was de papkermis. In ieder huis werd er vlaai en rijstpap gemaakt. De Essenaren kregen hierdoor de bijnaam  Papeters.

 

Volgens de overlevering moeten we de oorsprong “papeters” zoeken bij de traditie van de hopteelt. Meer bepaald ten tijde dat de staakvelden de weidse landschappen sierden en niet de draadvelden zoals we ze heden kennen. Die staken konden 10 tot 12 m hoog zijn.

Op de feestdag van Sint-Pieter en Sint-Paulus (29 juni) was het kijken hoe hoog de Humulus Lupulus gegroeid was. Was dat tot 1 meter van het eindpunt van de staak dan was de kans echt reëel dat tegen de kleine kermis de klimplant de top van de staak bereikt had. Dit was niet de regel, de meeste planten haalden dit niet. Het aantal slingerplanten dat spiraalvormig het hoogste punt van de paal bereikt hadden tegen het feest van O.L.Vrouw Bezoeking werden geteld. Zoveel teilen (rijst)pap werden dan gemaakt.

 

Ook in Dentergem (West-Vlaanderen) hebben de inwoners de bijnaam Papeters (dit naar aanleiding van een hongersnood). In 2007 werd ook hun standbeeld ingehuldigd.

 

Schepen voor Toerisme: leen.steenhoudt@affligem.be