home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Fietsen huren  
Fietsrouteplanner  
Fietslussen  
Fietsnetwerk  
Mountainbike route  
Dender en Waas route  

Kleine Kluis wandeling Wandelroutes in Affligem Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

Dender - Waaslandroute

Afstand:
96 km

Routebeschrijving:
De Dender-Waaslandroute, LF 38 (van Toerisme Vlaanderen), loopt gedeeltelijk over Teralfene, langs de Dender. Ze loopt van De Klinge tot Geraardsbergen.

De afkorting LF-route staat bij Toerisme Vlaanderen voor "Landelijke Fietsroute". LF-routes zijn lange afstand fietsroutes. Het zijn doorgaande routes die diverse regio’s doorkruisen. Voor de trajecten wordt gezocht naar veilige en autovrije wegen. Zij worden aangelegd voor de recreatieve fietser. Je kan er een volledige fietsvakantie, een weekend- of dagtrip aan besteden.

Bewegwijzering:
De LF-routes van Toerisme Vlaanderen worden in beide richtingen bewegwijzerd met rechthoekige metalen bordjes. Op het bordje wordt het nummer en de naam van de route vermeld. De tekst wordt in groene kleur op de witte, reflecterende ondergrond aangebracht.

 


 

Routebeschrijving

Dender-Waasland route, routebeschrijving

De Dender-Waaslandroute verbindt het Waasland met de Vlaamse Ardennen. U ontdekt het mooie Denderlandschap in Oost-Vlaanderen. Deze fietsroute brengt u onder andere langs Sint-Niklaas (de stad met de grootste markt in België), Temse en omstreken (Stille Waters), Dendermonde, de carnavalstad Aalst en de mattentaartenstad Geraardsbergen.

De route steekt de grens over in de buurt van De Klinge. Over een omgewerkte spoorwegbedding loopt ze voorbij Sint-Gillis-Waas naar Sint-Niklaas. De hoofdstad van het Land van Waas wordt in een wijde boog omcirkeld. Langs het recreatiepark De Ster gaat de route door het open polderlandschap met zijn bolle akkers naar de Schelde die in Temse wordt overgestoken. Samen met de LF 5 Vlaanderen Fietsroute loop ze langs de Schelde voorbij Weert, Mariekerke en Sint-Amands tot in Dendermonde. Hier scheiden hun wegen. De LF 38 volgt na Dendermonde de Dender, door het centrum van Aalst en Ninove. Ze gaat Geraardsbergen en komt tussen Idegem en Schendelbeke langs het Provinciaal Domein " De Gavers " in Onkerzele .

 

Bron: www.reisroutes.beKaart van de Dender-Waaslandroute

 

Bezienswaardigheden

Grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

 

De grot, die zich boven in de Balleistraat bevindt, is een verkleinde weergave van de Massabiellegrot te Lourdes. Ze werd in 1885 door Frans Temmerman gebouwd als dank voor de genezing van zijn moeder. De grotdevotie te Teralfene heeft nog steeds een levendig karakter, vooral in mei met eucharistievieringen, kaarskensprocessie en iedere dag rozenkrans. In 1948 werd de v.z.w. "De vrienden van de grot" opgericht, met als doelstelling het voortbestaan en het onderhoud van de grot. Op 30 juni 1985 werd het honderdjarig bestaan van de grot gevierd.

 


Oude Molen

De benaming “Oude molen” wordt gebruikt om deze molen te onderscheiden van de molen De Vis op de Boekhoutberg die in 1827 werd gebouwd. Al voor 1413 stond op deze plaats een houten windmolen die verpacht werd door de monniken van de abdij Affligem.

De huidige stenen  molen met steekboogvensters verving in 1785 de houten staakmolen. De molen is van het bovenkruiertype. Hij ligt op een hoogte van 74 m boven de zeespiegel. Door zijn strategische ligging en door zijn hoogte van 15 m werd hij vaak gebruikt als observatiepost gedurende de vele oorlogen. Om die reden werd hij dan ook vaak door doortrekkende legers beschadigd.

De "Oude Molen" bleef tot 1952 in gebruik. De huidige eigenaar heeft de molen schitterend gerestaureerd en sinds 1994 ingericht als woning. Zijn voorouders kwamen hier graan leveren. Zelf moet hij af en toe echt molenaarswerk verrichten, om het verval van zijn merkwaardig huis tegen te gaan.


Kluiskapel

 

Kapel in de Kluisdreef met geneeskrachtige bron, het "Kluizeputteke", ook "kinderbron" genoemd (oorsprong van de Hekelgemse borelingen). De legende zegt dat de Affligemse monnik Radulphus hier zou gestorven zijn. Zijn lichaam zou begraven zijn in de kapel, waar zijn aandenken nog steeds levendig is gebleven.


De stichting van de kapel wordt toegeschreven aan Sint-Ursmarus (einde 7de begin van de 8ste eeuw), die de streek kerstende en er meerdere cella bouwde. Het koor van de vroegere kapel is het huidige gebouw en dateert van 1758. In deze kapel troont het O.L.-Vrouwbeeld tussen een engelenkrans; het wordt speciaal vereerd tijdens de begankenis met Beloken Pasen en in de meimaand. In 1976 werd de Kluizekermis in ere hersteld door de "Vrienden van de Kluis", die ook het initiatief namen de kapel te herstellen (1977).

 


Gewezen Abdij Mediatrix

 

Contemplatieve benedictinessenabdij en toegewijd aan Maria Middelares, dankt haar stichting in 1921 aan Dom Franco de Wyels, later abt van Affligem, en aan de Neder­landse bekeerlinge Gertrudis Schim van der Loeff. Verkreeg in 1946 de successie van de oude abdij van Bijgaarden, gesticht door de Heilige Wivina.
Sierlijke voorgevel vanaf de Aalsterse Dreef, rank torentje. Het beeld van O.L.Vrouw-Middelares, uitgehouwen in witte steen, staat in de kloosterkapel, geïnspireerd door gelijkaardig beeldhouwwerk in de abdij van Maria Laach.


In de “Kluizerij”, een zijvleugel van het klooster, heeft het Timotheus Project (vormingscentrum) een onderdak gevonden. Sinds 2006 wordt ook het slotklooster omgebouwd tot een seminarie- en vormingscentrum van de vzw De Kluizerij.

 


Abdij Affligem

 

De Sint-Pieter- en Paulusabdij dankt haar ontstaan in 1062 aan zes ridders die door de prediking van monnik  Wedericus van de Sint-Pietersabdij te Gent tot inkeer kwamen. Door toedoen van de H. Anno aartsbisschop van Keulen, vestigden zij zich op grond van de Duitse paltsgraaf Hermann II te Affligem.

In 1085 namen zij de Regel van de H. Benedictus aan. De abdij groeide aldra uit tot één van de belangrijkste in de Oude Nederlanden. De banier van de hertogen van Brabant werd er bewaard. Ook contemplatief zeer vooraanstaand : de H. Lutgardis  noemde haar daarom "van alle cloosteren spiegel". Na zeven eeuwen van religieuze en culturele uitstraling in 1796 opgeheven.

 

Blakmeershoeve

De oude Blakmeershoeve stond zo’n 250 m meer zuidwaarts in een “broekagie”, een moerassig gebied wat sommigen doet veronderstellen dat de naam Blakmeers , vroeger Blackheyse, daarvan is afgeleid. Deze hoeve, eveneens eigendom van de abdij, ging in  1689 in de vlammen op.

Tot 'de openbare verkoop' door de Franse overheid (werd aangeslagen) was ze met haar 60 ha het belangrijkste landbouwbedrijf in Hekelgem. Nu is de semi-gesloten hoeve omgebouwd tot een riant woonhuis, met 24 are bestrijkende bebouwde vertrekken. Voor de restauratie van het schuurdak waren 24000 dakpannen nodig.

 

Schepen voor Toerisme: leen.steenhoudt@affligem.be