home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Affligem 
Hekelgem  
Teralfene  
Essene  
Kaart van Affligem  
Abdij Affligem  
Beeldentuin  
Zandtapijten  
Whisky stoken  
Bier brouwen  
Streekproducten  
Toeristische gids  

Abdij Affligem Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland Hoppeland

Abdij Affligem

 

De fusiegemeente Affligem dankt haar naam aan de Abdij Affligem, een van de oudste en meest vermaarde abdijen van de Lage Landen.

 

De abdij werd gesticht door zes ridders die wellicht in 1062 tot bekering kwamen. Op grond van de paltsgraaf Herman II bouwden zij vanaf 1084 hun abdij. De ridders namen de regel van Sint-Benedictus aan en na een aanzienlijke schenking van graaf Hendrik III van Leuven groeide het abdijdomein uit tot een van de belangrijkste in de Nederlanden.

 

Affligem werd de ‘Primaria Brabantiae’, de voornaamste abdij van het hertogdom Brabant.

Ze stichtte acht kloosters en had een zeer sterke invloed op de omgeving door haar armenzorg, door het patronaat over 45 parochies en het begevingsrecht van zo’n 130 beneficies, door de bouw van grote hoeves en wind- en watermolens, door de aanleg van visvijvers en niet in het minst door de ontginning van zandsteengroeven.

De abdij bleef niet gespaard van tegenslag. Na de vernielingen in de 14de eeuw volgde de volledige verwoesting in 1580 door de troepen van Willem van Oranje.

 

Vanaf de 17de eeuw kende de abdij een materiële en spirituele heropleving, maar deze werd bruusk afgebroken door de Franse Revolutie. Op 11 november 1796 verjoegen Franse revolutionairen de monniken uit hun abdij. De abdijgebouwen en alle bezittingen werden verkocht. Het abdijdomein, dat meer dan 8.000 hectare grond en een veertigtal boerderijen telde, ging volledig verloren.

 

Bijna veertig jaar leefden de monniken verspreid tot hun overste in 1837 een leegstaand klooster in Dendermonde kon aankopen en daar het kloosterleven hervatte. De terugkeer naar Affligem gebeurde in 1870 na de aankoop van het Bisschoppenhuis. Een decennium later volgde de bouw van een neogotische vleugel en een kerk.

In de 20ste eeuw werden de gebouwen verder uitgebreid. De abdij had inmiddels haar vooraanstaande rol weer opgenomen door de publicatie van het Tijdschrift voor Liturgie,  de oprichting van het Cultureel en het Religieus Centrum en de openstelling van de jeugdhemen Sint-Benedictus en Verbrugghen. 

 

Website Abdij Affligem: www.abdijaffligem.be

Schepen voor Toerisme: leen.steenhoudt@affligem.be