home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Kalender Affligem  
Jaarprogramma 2018  
 Nieuws uit Affligem  
 Kalender "Uit"  
 Inschrijving   
 Activiteit toevoegen  
 Enkel bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12 oktober 2017            Rebelse monnik daagt keizer en paus uit             Organisatie: vtbKultuur en Davidsfonds Teralfene

Voordracht


Wat: Voordracht

Waar: Parochiezaal Teralfene

Wanneer: 20 uur

Prijs:

Organisatie: vtbKultuur en Davidsfonds Teralfene


Contactgegevens:

Telefoon:Informatie:


Het jaar 2017 wordt luthers ingekleurd. De traditie wil dat 500 jaar geleden, op 31 oktober, de rebelse augustijn Maarten Luther 95 stellingen tegen de slotkerk van de Duitse universiteitsstad Wittenberg spijkerde. Het is een lange lijst van protest tegen de misbruiken van de aflaten praktijk van de kerk van Rome.

In de geschiedenisboeken staat deze symbolische datum bekend als Hervormingsdag: de start van de Reformatie. Luther vertaalde de Hebreeuwse en de Griekse bijbel uit de grondtekst, waardoor hij een impuls gaf aan de Duitse taal. Zijn theologische opvattingen over o.a. genade, de vrijheid van de kinderen Gods, het misoffer, het priesterambt en celibaat, en de verhouding kerk en staat, bezorgden hem de banvloek van de kerk en van de keizer.

Daaropvolgende godsdienstoorlogen, vluchtelingenstromen en de vrede van Munster hertekenden de politieke, culturele en religieuze kaart van Europa. Vijf eeuwen later zijn vele van Luthers ideeŽn gemeengoed geworden.

Voordrachthouder Frans L. van den Brande, docent en reisleider, is medeoprichter van de Antwerpse Raad van Kerken. Hij is medeorganisator van de tentoonstelling "Antwerpen, Wittenberg aan de Schelde" in 2017 in Antwerpen. Hij ziet meerdere verbanden tussen Lutherstad Wittenberg en Antwerpen. Beide drukkerscentra profiteerden van de nieuwe mediatechnieken om via pamfletten en boeken het gedachtegoed van de Reformatie kenbaar te maken en te verspreiden.
Schepen voor Toerisme: leen.steenhoudt@affligem.be