home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Kalender Affligem  
Jaarprogramma 2018  
 Nieuws uit Affligem  
 Kalender "Uit"  
 Inschrijving   
 Activiteit toevoegen  
 Enkel bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15 maart 2018            Klimaatverandering : staat Affligem voldoende scherp ?             Organisatie: Milieuraad

Voordracht

Informatieavond over het burgemeester convenant


Wat: Voordracht

Waar: Gildenhuis Hekelgem

Wanneer: 20 uur

Prijs: Inkom en consumptie gratis

Organisatie: Milieuraad


Contactgegevens:

Telefoon:Informatie:


Inleiding door milieuschepen Bert De Roeck, sprekers :
Iwein De Koninck, schepen van leefmilieu van de stad Aalst. Waarom ondertekening van het burgemeester convenant, welke doelstelling, hoe dit te bereiken.

Zero Emission Solutions: praktische kanten van het Burgemeester convenant.

Waarom deze informatieavond : de wereldleiders besloten tijdens de klimaattop van Parijs in december 2015 dat de opwarming van de aarde in 2100 onder de kritische grens van 2C moet blijven, een grens die we binnen afzienbare tijd zullen bereiken.

Naast de nationale overheid kunnen ook lokale overheden acties ondernemen en hun burgers aanzetten om maatregelen te nemen om de doelstellingen van Parijs te halen.
Europa werkte daarvoor een stappenplan uit, gemeenten kunnen het burgemeester convenant ondertekenen en daarmee het engagement aangaan om de CO2 uitstoot op haar grondgebied te reduceren met 40% tegen 2030 ten opzichte van 2011.

De gemeente stelt daartoe een klimaatactieplan op, zij bepaalt zelf welke maatregelen haalbaar en uitvoerbaar zijn en dit in samenwerking met de Provincie, die gratis begeleiding voorziet.

Het gemeentebestuur van Affligem onderneemt al tal van belangrijke acties in haar gebouwen en voor haar rollend materieel. Die zijn van groot belang in het kader van CO2 reductie.
Het ontbreekt Affligem momenteel echter aan een constructief klimaatactieplan op langere termijn, de milieuraad wil het gemeentebestuur daarin bijstaan en organiseert daartoe deze

Alle inwoners zijn uitgenodigd en jullie gewaardeerde inbreng kan zorgen voor een draagvlak voor de ondertekening van het convenant en bijhorend klimaatactieplan.

Schepen voor Toerisme: leen.steenhoudt@affligem.be