home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Wandelen  
Bewegwijzerd  
Kluiswandeling  
Hop-en Kluis wandeling
René Mertenswandelpad  
Belledaal wandeling  
Harry Haigh wandeling  
Henri Roseleth wandeling 
Roofridderspad   
Niet bewegwijzerd   
Van Galgenberg tot 
Duivelsput - GPS spel 
In het spoor van de  hopduvel - audio wandeling 

              Waterkasteel
Koudenbergbeekvallei
            Kluisbos

Hopcultuur trip  
Hopteelt tocht  
Domentse broeken   
Hopbelle wandeling  
Erfgoedwandeling:
    Langs trage wegen  
Vlaanderen route  
 

Wandelroutes in Affligem Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

Wandeling Domentse broeken:


Totaal: 5 km

Vertrek: Abdij Affligem

 

Een aan te raden wandeling in alle seizoenen is zeker en vast de “Domentse Broeken” of het Affligems GNOP-gebied, het natuurgedeelte van het “Roofridderpad” eveneens met start en aankomst aan de abdij Affligem.

 

Alleszins geraak je geboeid door de schoonheid van het natuurgebied gekend als de Domentse Bossen en Bleregemse Broeken. Alleen dit gebied over een afstand van ongeveer 4 km bewandelen is een gave Gods. Deze biotoop bestaande uit bos, gras- en cultuurland (landschap dat onder de invloed van de mens is gevormd)ligt op afwisselend droge en natte, vaak met kwelwater bevloeide, leem- en zandgrond. Kwel is grondwater dat onder de druk uit de grond komt, ontstaat door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen naar een lager gelegen gebied.

 

Het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) dat het gemeentebestuur, onder impuls van de plaatselijke afdeling van Natuurreservaten vzw (nu Natuurpunt Vlaanderen) en de Gemeentelijke Milieuraad liet opmaken in 1998, kwam geen dag te vroeg om dit stukje natuur voor de komende generaties veilig te stellen, want aan de zuidelijke rand knaagde reeds een KMO-zone.

 

Routebeschrijving

Domentse broeken, volledige routebeschrijving

Routebeschrijving

Voor dit uitzonderlijk natuurgebied te ontdekken vertrekken we vanaf de abdij en volgen de richting dorp Hekelgem of  de bewegwijzering het “Kluiswandelpad”. Aan de vijfhoek nemen we links de Langestraat tot hoek Nievelstraat en Domentstraat. We volgen rechts de Domentstraat en na 100 m slaan we rechts een veldbaan in, de Koeweidelos.

 

Veldkapel

We vertoeven even aan de veldkapel van het “Zwijn”.Het is een Onze-Lieve-Vrouw- van-Lourdeskapel die dateert van 1909 en is wegens unieke kunsthistorische eigenschappen een pareltje van ons plaatselijk bouwkundig patrimonium.

De eigenares mevr. Jozefien De Coninck-Vermeir zorgt goed voor de kapel. Echter de laatste jaren drong zich een grondige restauratie op. Deze herstelling gebeurde in 2004. Tijdens de tweede wereldoorlog hielden haar man (toen nog haar verloofde) en diens broer zich verscholen toen er klopjacht gehouden werd op jonge mensen die weigerden naar Duitsland te gaan werken. In de muur achteraan de kapel werd toen een “mansgat” gekapt.

 

Schaapstunnel

Wat verder gaan we naar rechts door het bewerkte land, voetweg nr 45 die ons brengt naar de ondertussen geroemde schaapstunnel, primeur in de regio en waarschijnlijk zelfs in Vlaanderen. De tunnel/brug moet vermijden dat schapen op de loop gaan wanneer wandelaars in de wei in en uit zouden stappen. De schapen hebben de tunnel zonder problemen leren gebruiken. In de zomer vinden de dieren eten op de ene weide en na hun maaltijd zoeken ze de schaduw aan de andere kant.

We lopen verder doorheen de poort in de weide, door het bos en komen in de Veldekenslos,  volgen links het wandelpad naar de rustplek, even langs de rand van een privébos, door een weide naar de Schaapschuurlos met het aanpalend industriepark. Even volgen we de Schaapschuurlos om dan het bos de “Lap” in te stappen langs een oude steengroeve (hier zou ook het puin gestort zijn na de brand van de l ‘Innnovation” in 1967) in de vallei van de Koudenbergbeek.

 

Het hof te Cauwenbergh

Het hof te Cauwenbergh  moet zich hier ergens gelegen hebben en paalde eertijds ten noord-westen aan de Koeweide en ten zuiden aan de weg van Boekhout naar Asse-ter-Heide, de oude heerbaan. Het oude Frankische hof van Bleregem blijkt ons aldus geïdentificeerd te kunnen worden met het hof te Cauwenbergh, in 1650 verdwenen, aldus geschiedschrijver Beda Regaus en tijdens de Franse revolutie de laatste proost van de oude abdij.

In 1650 bleven er volgens berekening van de twee mansi of 24 bunder nog 17 bunder over. Vestigen wij ook de aandacht op de oude landindeling in mansi te Hekelgem, die verwijst naar een zeer oude domeinindeling. Deze wordt  verduidelijkt door de afbakening van het geheel door de oude Rijksweg en de even oude Langestraat. Waarschijnlijk hebben we hier te doen met een Karolingisch domein, dat door de naam Bleregem tot de Frankische tijd kan opgaan, zodat van een uitgestrekte bosstreek aan deze zijde van de abdij zeker geen spraak kan geweest zijn. In 1650 bekomen we nog 104 bunder als we de meersen en bossen erbij rekenen. Staan we hier niet voor een oorspronkelijk domein van 10 mansi of 120 bunder? Alles schijnt ernaar te verwijzen dat er hier een belangrijk hof geweest is.

 

Koeivijver

Het wandelpad kronkelt verder doorheen het bos, langs de rand van de weide en langs de oever van de Koudenbergbeek die we met een brug oversteken. Het vochtige bos zorgt voor een heel bijzondere flora waarin heel wat zeldzame planten groeien. Het pad klimt naar de rand van het bos en komt uit in de Broekstraat. Hier gaan we links en zoeken een wegje tussen twee woningen en dit brengt ons terug aan de Koeweidelos. In het begin is de doorgang een beetje avontuurlijk smal maar die wordt snel breder. De Koeweidelos brengt ons, hoe kan het anders, naar de Koeyvijver(oude wachtvijver). We volgen verder de Koeweidelos wederom tot de Domentstraat en nemen dan links de Langestraat en doorheen wat vroeger de Voorpoort van de abdij was naar de Abdijstraat en op naar een frisse pater in het gasthof “d’Oude Brouwerij”.

 

Natuurparadijs

Het landschap nabij de Domentse Bossen ten Oosten van het gehucht Bleregem behoort tot de vallei van de Koudenbergbeek, een waterloop van 3de categorie. Het is een smalle, diep ingesneden beekvallei. Nabij Koudenberg heeft men als hoogste punt ca 60 meter boven de zeespiegel. In de vallei situeert zich het brongebied van de Koudenbergbeek.

We merken niet alleen zo nu en dan een buizerd, zwevend hoog in de lucht. Je kunt er genieten van de schichtige vlucht van de waterjuffers of men kan het gekwaak van de kikvorsen trotseren. Dartele vlinders zoals het koolwitje of dagpauwoog brengen pure poëzie.

De jeugd die een schoolopdracht krijgt in verband met het zoeken naar bomen en planten komt hier alleszins aan haar trekken. We noemen hier al enkele bomen en struiken die we opmerkten: Zomereik, Zoete Kers, Grauwe abeel, hazelaar, haagbeuk, gewone vogelkers, lijsterbes, hulst, rode kornoelje en sleedoorn. Als planten groeien hier weelderig o.m. wilde hyacint, bosanemoon, veenbes, Bosklaverzuring, goud veil, dotterbloem, slanke sleutelbloem en gele dovenetel. Zelfs vlijtig liesje verrast ons hier.

Ook biotopencomplexen van hellinggraslanden en bosrelicten, al dan niet met kwelbeïnvloeding zijn vertegenwoordigd, o.m. met pinksterbloemen, pitrus, hondsroos en braam. Plaatselijk komen ook goed ontwikkelde perceelrandbegroeiingen voor met knotbomenrijen en struweelkanten (goede biotopen). Werkelijk een natuurparadijs.

tekst: Leo de Ryck

 

Kaart van de wandeling "Domentse broeken"

Schepen toerisme: leo.deryck@affligem.be    ©       webmaster: mark.touchant@hotmail.com