home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Wandelen  
Bewegwijzerd  
Kluiswandeling  
Hop-en Kluis wandeling
René Mertenswandelpad  
Belledaal wandeling  
Harry Haigh wandeling  
Henri Roseleth wandeling 
Roofridderspad   
Niet bewegwijzerd   
Van Galgenberg tot 
Duivelsput - GPS spel 
In het spoor van de  hopduvel - audio wandeling 

              Waterkasteel
Koudenbergbeekvallei
            Kluisbos

Hopcultuur trip  
Hopteelt tocht  
Domentse broeken   
Hopbelle wandeling  
Erfgoedwandeling:
    Langs trage wegen  
Vlaanderen route  
 

Hopcultuur trip wandeling Rolwagengebruikers Wandelroutes in Affligem Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

Hopbelle wandeling

Verhouding verharde en niet-verharde weg
afwisselend verharde- en onverharde wegen, normale wandelschoenen volstaan.
afstand: 4 km

Parkeren: Kerk Essene(Parking langs Ternatstraat)
Vertrek:Kerk Essene

Niet geschikt voor rolwagens en kinderwagens

 

Bezienswaardigheden:

Kerk Essene

Papeter

Pastorij van Essene

Ankerhofhoeve

de Montil

Hopasten

 

Brochure BRochure Hoppeteelttocht

 

 

 


 

Routebeschrijving

Hopbellewandeling, routebeschrijving

 

De wandeling start aan de Papeter, bijnaam van de Essenaar die verwijst naar de hopcultuur. In de nabije kerk vinden we het beeld, relikwie en glasraam gewijd aan Sint-Rochus die in deze streek aanroepen werd voor voorspoed door de hopboeren. We stappen de Fooststraat op. Rechts zien we de 33m hoge toren van de brouwerij. Aan het Ankerhof slaan we linksaf naar de Molenstraat. Boven de inrijpoort kunnen we een fries zien met emblemen van het brouwen waaronder hop.

 

We volgen de Molenstraat en slaan links de Rabauweg in. Vandaan hebben we een mooi zicht oven de Ankerhofhoeve. Aan het voetbalveld van EMI volgen we rechts tot aan het Lindeken (boomkapel) Vervolg de Moortelstraat en aan de Ternatsestraat slaan we linksaf. Voor de parking slaan we rechts af. We volgen het baantje rechts van de kerk en volgen de brede voetweg langs het Peilinckbos. Het eerste voetwegje voorbij het bos volgen we omhoog en bovenaan rechts bevindt zich de Sint Rochus kapel, verscholen achter een haag. Rechtover het kapelletje groeit een hoprank. Keer enkele meters terug en voor het Pelinckbos volgen we een klein voetbaantje rechts, de Montilweg,  dwars door de akkers.

 

Aan de Dokkenstraat slaan wij linksaf en bemerken we de moderne hopast van de familie Steppe. We passeren de boerderij met hopzolder en ast. Aan de Assestraat slaan we linksaf en keren terug naar de kerk en Kerkplein van Essene.Kaart van de Hopbelle wandeling

Bezienswaardigheden

 

meer inlichtingen: Kaart Affligem

 

Kerk Essene

In de 10e eeuw werd door de Heren van Asse een Borcht gebouwd ter bescherming van het hinterland en zeer waarschijnlijk in functie van de Denderovergang. Hieraan was toen ook een borchtkerk verbonden.


Het feit dat de Kerk is toegewijd aan O.-L.-Vrouw-Bezoeking wijst op een zeer oude stichting. De tweede patroon is St.-Jan de Doper, patroon van de borstelmakers en messenslijpers. In 1105 al kwam de oorspronkelijke kerk in het bezit van de abdij Affligem. Zij is gebouwd op een heuvel en op een kruispunt van oeroude verbindingswegen. De zandstenen kerktoren dateert van 1664 zoals de sluitsteen boven de toegang aanduidt. De witte zandsteen waarmee deze toren is gebouwd komt uit de plaatselijke steengroeven van o.a. de Eksterenberg.

Aan het zijaltaar rechts bevindt zich het beeld van St.- Rochus, patroon van de hopboeren die het beeld jaarlijks versierden met de eerste hoprank. Het is een traditionele voorstelling van St.- Rochus, de pestheilige, gekleed als een pelgrim.
De bekoring van St.-Antonius, de heilige zit voor zijn hut te bidden, voor hem een varken, een kruis en een doodshoofd. Achteraan luidt een rode duivel met vlerken een klok. Ook de devotie tot St.-Antonius is levendig in Essene en kent ieder jaar zijn hoogtepunt de 3e zondag van januari met de St.-Antoniusviering. Het oksaal met het ‘Van Petegem’-orgel  dateert uit 1855 en is beschermd. In toren bevinden zich drie Klokken (mi-fa-sol) Maria, Jozef en Alfonsus

 

Papeter

Het beeld “De Papeter” van de Affligemse kunstenaar Patrick van Creanenbroeck, werd  op 2 december 2007 ingehuldigd. Het werd geschonken door het Handelscomité aan het gemeentebestuur Affligem.

 

De kleine kermis, op 2 juli of de zondag daarop, feest van O.L.-Vrouw Bezoeking, patrones der kerk, was de eigenlijke kerkmis. Het feest van de herdenking van de kerkwijding. Dan ging de grote Maria processie uit. Het was de papkermis. In ieder huis werd er vlaai en rijstpap gemaakt. De Essenaren kregen hierdoor de bijnaam  Papeters.

 

Volgens de overlevering moeten we de oorsprong “papeters” zoeken bij de traditie van de hopteelt. Meer bepaald ten tijde dat de staakvelden de weidse landschappen sierden en niet de draadvelden zoals we ze heden kennen. Die staken konden 10 tot 12 m hoog zijn.  Op de feestdag van Sint-Pieter en Sint-Paulus (29 juni) was het kijken hoe hoog de Humulus Lupulus gegroeid was. Was dat tot 1 meter van het eindpunt van de staak dan was de kans echt reëel dat tegen de kleine kermis de klimplant de top van de staak bereikt had. Dit was niet de regel, de meeste planten haalden dit niet. Het aantal slingerplanten dat spiraalvormig het hoogste punt van de paal bereikt hadden tegen het feest van O.L.Vrouw Bezoeking werden geteld. Zoveel teilen rijst)pap werden dan gemaakt.

 

Ook in Dentergem (West-Vlaanderen) hebben de inwoners de bijnaam Papeters (dit naar aanleiding van een hongersnood). In 2007 werd ook hun standbeeld ingehuldigd.

 

Pastorij van Essene

In 1758 legde proost Fulgentius Biebuyck de eerste steen van dit prachtige gebouw. De voorgevel heeft een deuromlijsting in arduin (spiegelboogomlijsting) in Louis XV-stijl en een glazen waaier boven de voordeur. Dit dubbelhuis telt twee verdiepingen, heeft hoge steekboogvensters met negblokken en lekdrempels en een zadeldak (leien) met drie houten dakkapellen. Het is een baksteenbouw met gecementeerde plint. In 1860, na meer dan honderd jaar, werd het huis grondig gerestaureerd met o.a. veertien nieuwe ramen met marmertabletten, de kamers werden behangen en geschilderd, een marmeren schouw werd geplaatst, een nieuwe poort, washuis, regenbak en pomp gemaakt. In 1872 krijgt het kerkbestuur de toelating om deze hof af te sluiten met een muur langs de kant van de straat naar Asse.

 

Tuinpaviljoen

Een ontwerp door het architectenduo Robbrecht en Daem uit Gent (1999-2000). De aanbouw is eigenlijk een houten structuur over twee verdiepingen waarvan de buitenkant bekleed is met lood. Het volume is zorgvuldig in verhouding gebracht met de pastorie en de indrukwekkende tuinmuur. De keuken en living nemen de benedenverdieping in terwijl  op de eerste verdieping de grote open ruimte kan dienen voor verschillende activiteiten (extra logeerkamer, rustkamer, fitnes). Van op die hoogte is er een prachtig uitzicht op de omringende tuinen en de kerktoren. Er werd veel aandacht besteed aan de juiste lichtinval.


Het materiaal, de omvang en de structuur van deze aanbouw staan in fel contrast met het statige metselwerk van de pastorie. De nieuwe aanbouw lijkt op zichzelf te bestaan met een sterke vorm van autonomie ten opzichte van de rest van de architectonische eenheid. Het ritmisch herhalen en de diepte van de houten structuur schermen de binnenkant af terwijl ze tegelijkertijd de confrontatie met deze idyllische, onwerkelijke plaats verzachten.

 

Ankerhofhoeve

Het Ankerhof werd waarschijnlijk gebouwd in vervanging van het vervallen of vernielde Hof Ter Borcht. Deze laatste was één van de grote hoeven van de abdij Affligem, aangekocht in 1307. Het zou aanvankelijk een eigendom geweest zijn van de heren van Asse en vanaf begin 16de eeuw bewoond zijn door de familie Wambacq.

 

Boven de poort van de hoeve is in steen een anker met brouwersmotieven de roerkuip, roerstok, gerst en hop afgebeeld en naar dit gevelteken is het gebouw genoemd. Het arduinen poortgebouw dateert van de 19de eeuw en is voldoende hoog en breed zodat men er met grote wagens doorheen kon rijden.


de Montil

Het mooiste domein van Essene : de Montil. Dit is de vroegere  melkerij Emi waar de familie De Bolle een prachtig complex van tennis- en feestzalen runt. Aan ldit complex licht ook de "Beeldentuin" die u op eigen initiatief mag bezoeken.

 

 

 

 

Hopasten

Hopasten vallen niet te verwarren met hopranken. Hopasten zijn de plaatsen waar de hop werd gedroogd. Helaas behoren ze, net als de hopvelden, al een tijdje tot het steeds schaarsere patrimonium van de hopcultuur. Einde augustus-begin september begint de hoppluk: de ranken worden op het veld, eerst beneden losgesneden en daarna met een speciale hopkansel gemonteerd op een wagen, boven losgesneden en op deze wagen geladen en naar de stationaire hopplukmachine gevoerd dat zich op het landbouwbedrijf zelf bevindt. Na het plukken van de hop worden de hopbellen automatisch naar de hopast getransporteerd waar ze gedurende 8 à 10 uur verblijven tot ze droog zijn (ongeveer 10% vocht).

 


Schepen toerisme: leo.deryck@affligem.be    ©       webmaster: mark.touchant@hotmail.com