home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Wandelen  
Bewegwijzerd  
Kluiswandeling  
Hop-en Kluis wandeling
René Mertenswandelpad  
Belledaal wandeling  
Harry Haigh wandeling  
Henri Roseleth wandeling 
Roofridderspad   
Niet bewegwijzerd   
Van Galgenberg tot 
Duivelsput - GPS spel 
In het spoor van de  hopduvel - audio wandeling 

              Waterkasteel
Koudenbergbeekvallei
            Kluisbos

Hopcultuur trip  
Hopteelt tocht  
Domentse broeken   
Hopbelle wandeling  
Erfgoedwandeling:
    Langs trage wegen  
Vlaanderen route  
 

Hopcultuur trip wandeling Rolwagengebruikers Wandelroutes in Affligem Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

Hopcultuurtrip

Verhouding verharde en niet-verharde weg
afwisselend verharde- en onverharde wegen, normale wandelschoenen volstaan.


afstand: 7 km

 

Parkeren: Abdijstraat (langsheen de kloostermuur en aan de abdijkerk).

Vertrek: Abdij Affligem

 

 

 

 

Hopcultuurtrip voor rolwagengebruikers

Verhouding verharde en niet-verharde weg
Enkel verharde wegen


afstand: 5 km


Parkeren: Abdijstraat (langsheen de kloostermuur en aan de abdijkerk).

Vertrek: Abdij Affligem

 

 

Bezienswaardigheden:

Abdij Affligem

Hopvelden

Meldertvijver met watermolen

Sint-Walburguskerk

Levend Hopmonument

Sint-Rochuskapel of Kapel van Nievel

 

Brochure BRochure Hoppeteelttocht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routebeschrijving

Hopcultuurtrip, volledige routebeschrijving

 

De abdij is een goed vertrekpunt voor onze “hopwandeling”. Eventueel kan een bezoek gebracht worden aan het kruidentuintje in de schaduw van de kerkruïne. We kunnen er kennismaken met de geneeskrachtige eigenschappen van de hopplant. Rechtover de abdij zien we het aangelegde hopveld als herinnering en eerbetoon aan de teloorgegane hopteelt in de streek.

 

Aan het einde van de kloostermuur, waar zich in oud-Affligem (13e eeuw) de Bospoort bevond, gaan we rechtdoor tussen het gasthof“Affligem” en de hoeve of volgen m.a.w. de Moorselse dreef in het verlengde van de Abdijstraat. Na ruim 500 m wandelgenot slaan we rechtsaf en gaan tot hopveld, hier naar links en volgen nu het mountainbike parcours (blauwe pijltjes) en trekken door het kloosterbos,waar we wilde en verwilderde hop tegenkomen.

 

Het kloosterbos is een verwijzing naar het vroegere bos, bekend als het Covenshoua Bosch. Aan de Nedermolenstraat gekomen gaan we links en komen voorbij het voetbalstadion Van den Steen- De Mey. Rechts zien we Meldertvijver, maakte deel uit van het vroegere draineringproject van de abdij Affligem en diende ook als viskweekvijver en potvijver. Aan watermolen “de Mooie Molen” (1688) herinnert nu nog steeds het fraai restaurant en drankgelegenheid.

 

Volgen verder de Faluintjesstraat tot Vossenhofweg (genoemd naar oude hoevenaam) op ons rechterhand en wandelen tot Stevensveldstraat, hier rechts en komen in Meldert-dorp. De Sint.-Walburgakerk is gelegen op een verhevenheid bij het kruispunt van de hoofdstraten van het dorp. Dichtbij nog overblijfselen van een oude brouwerij.

 

In het “Jaar van het Dorp” werd op het dorpsplein een monumentale zandsteen geplaatst, een herinnering aan de steengroeven die er eertijds door de abdij Affligem geëxploiteerd werden. Op 2 september 2006 werd hier het “Levend Hopmonument” onthuld als ode aan de hoptelers van weleer. Van het dorpsplein slaan we rechtsaf en bewandelen de Kempinnestraat tot de O.L.Vrouw van Lourdeskapel, dwarsen de Meetersstraat, gaan rechts en na 50 m nemen we links een veldbaan, blijven vervolgens rechts houden en komen terug in de Nedermolenstraat, hier links blijven volgen tot we de Nievelvelddriesweg inslaan.

 

Het is duidelijk dat op het gehucht Nievel vroeger veel hop gekweekt werd. Tal van opschriften en hopsymbolen aan de woningen en hoeven zijn hiervan getuigen: den Ast, den kleinen Ast, muurtegels met hopattributen ...zelfs een glasraam met priester Daens, als verdediger van de hopboeren. De oude landbouwtraditie wordt nog bewaard in de jaarlijkse “Pikkeling”, een zomers oogstfeest dat iedere keer in een andere hoeve wordt gehouden op het weekend na 21 juli, aldus was de hoeve “Van Cauwelaert” in 1973 aan de beurt. Sint-Rochus kreeg hier als volkse heilige en beschermer van de hoplochtingen tegen allerlei plagen een kapel, de Sint-Rochuskapel(1560), ook genoemd de “Kapel van Nievel”.

 

We nemen even de gelegenheid om onze hopheilige een bezoek te brengen en dat kan door in de Horingstraat rechts in te draaien en tot de kapel te komen op de Nedermolenstraat. We keren daarna op onze stappen terug en langs de Horingstraat komen we na wat bochtenwerk aan de Nievelveldweg, die we rechts volgen tot de Nedermolenstraat.

 

Tussen de bomen vangen wij een glimp op van het vroegere hopmagazijn van Doment en zelfs een nog schaarse hopstakenhut doet denken aan het groene goud uit het verleden. Eenmaal in de Nedermolenstraat gekomen gaan we links om verder de Langestraat rechts in te slaan en keren terug via Abdijstraat.Hopcultuurtrip voor rolwagengebruikers, volledige routebeschijving

 

Vertrek eveneens van aan de abdij Affligem. Voor het gasthof “Affligem” gaan we naar rechts en volgen de Aalsterse dreef tot Nedermolenstraat. Hier links tot Meldert-vijver en maken daar een ommetje rond de vijver om dan terug te keren en de Meetersstraat links in te slaan tot we wederom links de Kempinnestraat bewandelen en die ons brengt tot Meldert dorp.

 

Vanaf het dorp gaat de wandeling verder langs de Eeckhoutstraat (naast de Sint-Walburgakerk). We blijven rechtdoor de Kleindriesstraat volgen tot we rechts de Nievelveldweg inslaan tot Horingstraat en komen aldus terug op de Nedermolenstraat die we dwarsen en terugkeren langs de Aalsterse dreef tot ons vertrekpunt aan de abdij Affligem.

 

Kaart van de Hopcultuurtrip

Schepen toerisme: leo.deryck@affligem.be    ©       webmaster: mark.touchant@hotmail.com