home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Wandelen  
Bewegwijzerd  
Kluiswandeling  
Hop-en Kluis wandeling
René Mertenswandelpad  
Belledaal wandeling  
Harry Haigh wandeling  
Henri Roseleth wandeling 
Roofridderspad   
Niet bewegwijzerd   
Van Galgenberg tot 
Duivelsput - GPS spel 
In het spoor van de  hopduvel - audio wandeling 

              Waterkasteel
Koudenbergbeekvallei
            Kluisbos

Hopcultuur trip  
Hopteelt tocht  
Domentse broeken   
Hopbelle wandeling  
Erfgoedwandeling:
    Langs trage wegen  
Vlaanderen route  
 

Wandelroutes in Affligem Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

Erfgoedwandeling langs trage wegen

 

Aantal km: 15 km - Aangepast schoeisel noodzakelijk

Vertrek: . Als startplaats kan gekozen worden voor een van de drie kerken in de deelgemeenten van Affligem: Sint Michielskerk in Hekelgem, Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking in Essene of Sint Jan in Teralfene.

 

Download kaart Erfgoed wandeling:  

 

Download Erfgoed wandeling:    

 

 

Routebeschrijving

Erfgoedwandeling langs trage wegen, volledige routebeschrijving
Vertrek

De wandeling vormt een lus tussen de kerken van de drie deelgemeenten van Affligem en maakt hierbij gebruik van zoveel mogelijk trage wegen. Wij starten onze wandeling aan de kerk van Hekelgem. We lopen langs de kerk naar de Pastorijweg en ontdekken, weggestoken achter een hoge heg, de Pastorij.

Hof ter Saele

We nemen nu de straat in het verlengde van de toegang van de Pastorij en volgen de Kruisweg tot aan de Kasteelstraat. Daar zien we het "Hof ter Saele".

Blakmeershoeve

We blijven de Kasteelstraat rechts volgen en nemen rechts de Geukenshage tot aan de Diepestraat die we rechts blijven volgen tot aan de Blakmeershoeve. We nemen het veldbaantje rechts van deze imposante oude (eerste vermelding 1615) hoeve. Aan de T-splitsing volgen we het pad langs de zijbeek van de Okaaibeek naar boven tot op de Molenstraat. Deze blijven we links volgen voorbij de bocht en dan de tweede veldweg rechts, de Rabauwweg, die brengt ons tot op een hoogte van ongeveer 50 m.

Ankerhof

Hier op de kam hebben we een prachtig vergezicht. Bij helder weer zien we het Liedekerkebos en de zendtoren van Sint-Pieters-Leeuw. Aan de linkerkant leidt een imposante dreef naar het Ankerhof.

Papeter - Kerk Essene

We blijven het wegje volgen langs de korte zijde van het voetbalplein en vervolgens links langs de lange zijde en zo komen we op de Fooststraat ter hoogte van het Kerkplein van Essene. Voor we aan de kerk komen lopen we langs het beeld van de "Papeter". Links van de kerk volgen we de Assestraat rechtdoor naar de begraafplaats van Essene. Even voorbij de begraafplaats staat de "Kapel van Augustus".

Kapel Augustinus

We nemen het baantje, de Trommelveldweg, net voor de kapel tot aan de Assestraat die we rechts naar beneden volgen. Hier komen we voorbij een prachtig stukje natuur: het Pelinckbos. We gaan niet over het knuppelpad maar keren via de Kerlemeers terug langs het kerkplein en nemen dan links de Ternatsestraat die we oversteken om een beetje verder rechts de Moortelstraat te volgen.

Net voorbij het nummer 9B nemen we links de Langeweg. We blijven deze na de splitsing rechts volgen. Aan het einde nemen we de Steenbergweg rechts. We blijven deze volgen tot die een scherpe bocht maakt. In die bocht, aan het bosje is links de Asbroeklos die uitkomt op de Bellestraat. Aan de Bellestraat gaan we rechts en steken voorzichtig over.

Bellemolen - Sluis

Via de voetgangersbrug steken we de snelweg over en daarna volgen we links de Stationsstraat. Zo komen we aan de Bellemolen. Wij blijven de Stationsstraat volgen en komen snel bij het kasteel Sluis. Even voorbij het kasteel volgen we rechts de veldweg die ons naar de Spoorwegbaan brengt die we rechts volgen. Op het traject lopen we onder de spoorwegbrug en volgen de weg langs het treinspoor tot aan de Hopstraat die we rechts volgen. Opgelet nu moeten we de N208 oversteken!

We blijven de Hopstraat volgen en net voor de spoorweg nemen we links de veldweg die evenwijdig met de spoorweg loopt. Aan de kruising met de Driesstraat gaan we onder de spoorwegburg door en nemen onmiddellijk het straatje rechts (Kleinendries).

Kerk Teralfene - Roepsteen

Links is hier een pad dat op de Portugeesstraat uitkomt. Die volgen we rechts en nemen een beetje verder daar een wegje tot aan de Eugeen Bosteelsstraat. Die volgen we rechts en nemen dan links de Kappelleweg. We kruisen de Steenbergstraat en nemen het paadje links van de Kapelleweg dat doorloopt tot aan de Potaardestraat. Deze volgen we links naar de kerk van Teralfene.

Grot

We wachten niet af wat de champetter nog meer te vertellen heeft maar steken de Potaardestraat over en volgen de Balleistraat naar boven. Voorbij de Grot van Onze Lieve Vrouw, tegenover de huisnummers 56 en 58 nemen we de aardeweg (deel van de Harry Haigh route) die ons kronkelend tot aan de Vogelzangstraat brengt. Hier gaan we links en na een 300-tal meter slaan we rechts de Marktweg in. We blijven deze weg volgen, we steken de Kortenbos over en langsheen de autosnelweg komen aan de voet van de brug over de snelweg. We steken de snelweg over en volgen de baan naar Ten bos.

Oude Molen

We blijven de baan rechtdoor volgen en aan de bocht lopen we rechtdoor de Donkerstraat in. Deze straat wordt weldra een aardeweg. Als we de Donkerstraat een tijdje gevolgd hebben kunnen we links het baantje dat dwars door het veld loopt volgen. Al snel hebben we van hieruit zicht op de Oude Molen op de kam van de Boekhoutberg. We kruisen de Zwartberg en volgen de Kouterweg tot we weer aan de Kerk van Hekelgem komen.

 


Kaart Erfgoedwandeling langs trage wegen

 

 

 

 

Bezienswaardigheden

Kerk van Hekelgem

 

 

Kerk van Hekelgem

Het huidige gebouw is opgetrokken met zandsteen uit de plaatselijke groeven. De toren en grondvesten zijn romaans met een gotische midden- en zijbeuk.

Tussen 1977 en 1978 werd de kerk gerestaureerd en kreeg ze onder andere een nieuw uurwerk met eronder de tekst: 'Siet hier de verganckelyckheyt van den tyd'.

Aan de rechterzijde van de kerk vinden we het gedenkteken voor de gesneuvelden uit de twee wereldoorlogen.

 

 Pastorij van Hekelgem

 

Pastorij van Hekelgem

 

Het gebouw en een deel van de tuin is volledig omwald. Hoewel de pastorie ruim vierhonderd jaar oud is, staat ze niet op de lijst van beschermde monumenten omdat bij vorige restauraties te veel van haar authenticiteit verloren ging.

 

In de omgeving van de (vis) vijver achter in de tuin ontspringt de Okaaibeek.

 

 

 


Hof ter Saele
Hof ter Saele

Het "Hof ter Saele" behoorde tot het kasteel dat in de 16e eeuw werd verwoest. Alleen het neerhof werd onder meer met afbraakmateriaal terug opgebouwd in 1643.

In 1689 werd het opnieuw verwoest en hersteld. In 1802 tijdens de Franse Revolutie werd het hof verkocht. In de loop van de 19de eeuw werden de bouwvallige hoevegebouwen afgebroken en het woonhuis aangepast.

 

 


Ankerhof
Ankerhof

De eerste vermelding van dit hof dateert uit de 17de eeuw. Men vermoedt dat het werd gebouwd ter vervanging van het vervallen of vernielde Hof ter Borcht, een van de grootste hoeves in het bezit van de abdij van Affligem. Het Ankerhof werd platgebrand door het Franse leger van Villeroy, dat hier doortrok op weg naar Brussel. Al heel snel, in 1702, was het weer opgebouwd.

De hoeve fungeerde ook als brouwerij waar bier gebrouwen werd dat hoofdzakelijk diende om te voorzien in de noden van de plaatselijke bevolking. Ga ook eens kijken naar de prachtige steekboogpoort, met in de gevelsteen brouwersmotieven: de roerkuip, de roerstok, gerst en hop.

 

Blakmeershoeve
Blakmeershoeve

De huidige hoeve dateert uit de 18de en 19de eeuw. De oorspronkelijke hoeve stond 250 m meer zuidwaarts in een "broekagie", een moerassig gebied wat sommigen doet veronderstellen dat de naam Blakmeers, vroeger Blackheyse, daarvan is afgeleid. Deze hoeve, eveneens eigendom van de abdij, ging in 1689 in de vlammen op.
Tot "de openbare verkoop" door de Franse overheid (werd aangeslagen) was ze met haar 60 ha het belangrijkste landbouwbedrijf in Hekelgem.

 

Kerk van Essene
Kerk van Essene

De kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking, waarvan de abdij het patronaat verwierf in 1105, is op een heuvel gebouwd, op het kruispunt van oeroude verbindingswegen.

Boven de barokke kerkdeur staat "Anno 1664", het jaartal dat de kerktoren werd herbouwd. Het interieur bestaat uit barok en neo-classicistisch meubilair, waaronder de vermoedelijke 16e-eeuwse preekstoel en de 19de -eeuwse communiebank. Het Van Peteghemorgel is beschermd en is onlangs gerestaureerd.
Voor de kerk staat het beeld van Sint-Antonius die mens en vee beschermt. Het gaat hier om Antonius Abt, niet te verwarren met Antonius van Padua. Een eeuwenoude traditie is de jaarlijks viering van de patroonheilige van de Sint Antoniusgilde.

 

 

Papeter
Papeters

 

Volgens een overlevering hebben de inwoners van Essene hun bijnaam te danken aan hun rijke hopverleden.

 

Het was de regel dat tegen de kleine kermis een teil (rijst)pap werd gemaakt voor elke hopstaak waar op de kleine kermis (2 juli of de zondag erop), de hop was gegroeid tot aan de top.


Later werd rijstpap het symbool van Essene bij alle feestelijkheden.

 

 

 

 

Sint-Antonius en begraafplaats
 
Begraafplaats Essene

 

Op de Begraafplaats van Essene staat een oorlogsmonument midden in een militaire begraafplaats. Gesneuvelden uit beide oorlogen worden hier herdacht.

 

 

 

 

 


Kapel Augustus

 

 

 

 

 

 

Kapel gebouwd door Augustus Van Mulders als dank voor de genezing van een ziekte. Vroeger was het een schuiloord voor de boeren bij onweer. De huidige kapel dateert van 1939 en is ook toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw.

 

 

 

 

 

 

 

Bellemolen

 

De Bellemolen is een watermolen die in 1149 werd gebouwd door de abdij Affligem. De Bellebeek werd hiervoor over een lengte van 2 km omgeleid. Het waterrad dreef een stampmolen en een korenmolen aan. In die tijd brachten boeren uit het hele Brabantse land, waar de abdij Affligem bezittingen had, vlas en raapzaad om te laten bewerken.

 

 

 

 

Kasteel Sluis

 

 

Het werd reeds vermeld in 1660, o.a. als het "huysken op Sluys-damme". Het was vroeger een buitengoed van de abdij Affligem. Dit gebouw dateert van 1751 met de komst van de eerste paters. De ingang van het kasteel is afgelijnd met zandstenen muurbanden. Het gebouw werd tijdens de Franse revolutie onteigend.

 

 

 

 

Kerk van Teralfene

 

 

 

 

 

 

 

Kerk van Teralfene


De kerk van Teralfene wordt al vermeld in 1369 als kerkje met één beuk. De huidige kerk is vergroot in drie verschillende perioden: de zandstenen gotische kruisbeuk in 1652, het koor en het gedeelte tot aan de kruisbeuk in 1841, de toren en het achterste gedeelte van de zijbeuken in 1895.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorlogsmonument

 

 

Vooraan aan het kerkplein staat een oorlogsmonument als hulde aan de gesneuvelde helden.Naast het oorlogsmonument staan twee grafzerken van Engelse militairen, kapitein John Evert Upton en soldaat Harry Haigh die in Teralfene de dood vonden in mei 1940.

 

 

Roepsteen


De roepsteen, aan het muurtje van kerkplein, was de plaats waar de Belleman wetten, reglementen en andere officiële berichten aan de bevolking meedeelde.
Tijdens de jaarlijkse Kermis Teralfene (de zogenaamde "Zotsfeesten") na de hoogmis van 10 uur, deed hij vroeger dorpsgenoten kond van wat er in het afgelopen jaar was geschied, en dat in onvervalst Teralfenes met de openingsroep:
Zotten van Tralfenen
Kom ketter, kom ketter
Kom le'steren nui de champetter
Volgest ne wet van Koizer Karel van Affligem
Mege men vanduig zoveel as in Hekelgem
De geméntje ei vanduig niks te zeggen
't Es uin de zott'n om de wetten op te leggen
na moet ek ellen nog vertell'n
Wat er in Tralfenen valt te meljen...

 

Grot van Onze Lieve Vrouw

 

 

De Grot van Onze Lieve Vrouw is in 1885 gebouwd door Frans Temmerman, een landbouwer uit Teralfene, voor de genezing van moeder Rosalie Van Vaerenbergh.
De grot is een verkleinde weergave van de Massabielle grot te Lourdes

 

 

 

 

 

 

Oude Molen

 

Oude Molen


Al voor 1413 stond er een houten windmolen, eigendom van de abdij. In 1633 kwam de molen samen met de woning en de stallen in privéhanden. De huidige stenen molen met steekboogvensters werd opgetrokken door Jozef van Lierde in 1785 ter vervanging van de standaardmolen.


Vele materialen van deze houten voorganger werden in de nieuwe molen verwerkt. Ten tijde van zijn oprichting bezat de abdij Affligem de cijnsrechten op de molen. Deze molen, die als drijfkracht uitsluitend de wind gebruikte, draaide tot maart 1950.

 

 

 

 

 

 

 

Schepen toerisme: leo.deryck@affligem.be    ©       webmaster: mark.touchant@hotmail.com