home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Wandelen  
Bewegwijzerd  
Kluiswandeling  
Hop-en Kluis wandeling
René Mertenswandelpad  
Belledaal wandeling  
Harry Haigh wandeling  
Henri Roseleth wandeling 
Roofridderspad   
Niet bewegwijzerd   
Van Galgenberg tot 
Duivelsput - GPS spel 
In het spoor van de  hopduvel - audio wandeling 

              Waterkasteel
Koudenbergbeekvallei
            Kluisbos

Hopcultuur trip  
Hopteelt tocht  
Domentse broeken   
Hopbelle wandeling  
Erfgoedwandeling:
    Langs trage wegen  
Vlaanderen route  
 

René Mertens wandeling Wandelroutes in Affligem Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

René Mertens wandeling

Verhouding verharde en niet-verharde weg
6 km onverharde weg
4 km verharde weg

totaal: 10 km

Vertrek: Kerkplein Essene

 

Routebeschrijving

René Mertens wandeling, volledige routebeschrijving

 

Deze route brengt ons langs de plaatsen waar heemkundige en folklorist René Mertens (1903-1995) gewoond heeft en die hem nauw aan het hart lagen. Op het kerkplein bewonderen we eerst drie merkwaardige gebouwen: de O.L.-Vrouwkerk, de prachtige pastorie, gebouwd door de abdij Affligem, en de 17de-eeuwse Bastaertshoeve.

Wij volgen de Assestraat tot voorbij het Whisky House en slaan boven op de heuvel, net voor de Dokkenstraat, het veldwegeltje in dat ons brengt tot aan het kerkhof. Langsheen het kerkhof nemen we de richting naar de radarpost om iets voor dit merkpunt van de burgerluchtvaart links de Brukersebaan te bewandelen tot we de Fooststraat kruisen, en hier gaan we door en beklimmen de Eksterenberg.

Hier rechts tot aan het waterreservoir en slaan daar onmiddellijk links de Groenstraat in die ons brengt tot de Kasteelstraat. Hier 50 m rechts en we wandelen dan de Geukenshage door die ons brengt tot de Blakmeershoeve. We volgen de weg langs de hoeve. Aan het eind van deze baan slaan we links de Bellekouterlos in, die ons brengt tot aan het Geertruikapelletje. Hier nemen we links de Molenstraat.
Aan huis nr. 8 slaan we onmiddellijk rechts de veldweg in die als rabauwstickel (1698) staat geboekt in de kerkrekeningen. Links hebben we nu een mooi zicht op de achterzijde van de hoeve Ankerhof.

We gaan voorbij het voetbalplein en verder de tennisterreinen van “De Montil” en kunnen een kijkje nemen in de beeldentuin. We kruisen de Moortelstraat en gaan verder door tot we in de Lombeekstraat komen, gaan onmiddellijk rechts en blijven de Lombeekstraat volgen tot de Paddeputstraat, die we kruisen en nemen het wegeltje voor ons. Zo komen we in de Hauwijkstraat.

Hier wandelen we links tot de Ternatsestraat. Hier rechts richting Ternat tot de Overnellebeek, scheiding Asse-Essene. We gaan naar links en blijven verder links de Kerlemeers volgen tot de kerk van Essene. We kruisen hierbij de Horekenstraat.


Kaart van de René Mertens wandeling

 

Bezienswaardigheden

Kerk van Onze Lieve Vrouw bezoeking

 

Gebouwd op een heuvel, kruispunt van oeroude verbindingswegen. De kern van de zandstenen kerktoren dateert van de 13de eeuw, het driebeukig kerkschip en het koor  van 1835. Boven de barokke kerkdeur staat "Anno 1664", het jaartal van de herbouwing van de toren. Het interieur bestaat uit barok en classicistisch meubilair, waaronder de fraaie 17de-eeuwse predikstoel en de 18de-eeuwse communie­bank. Het Van Petegemorgel werd beschermd. Boven het vroegere hoofdaltaar, schilderij “de kruisafneming” van Theodoor Van Thulden.

 


Pastorie

 

De vroegere pastorie van Essene werd in 1758 gebouwd door de abdij Affligem en in 1862 gerestaureerd. Een gedenksteen herinnert nog aan de bouwheer, proost Fulgentius Biebuyck op 30 mei 1758. Het is een zeer fraai gebouw met hoge steekboogvensters en met een voordeur die sierlijk omlijst is met arduin in rococostijl.Bastaertshoeve

 

Deze hoeve had vroeger een brouwerij en staat dichtbij de kerk van Essene. Sinds 1702 werd ze bewoond door de familie Bastaerts, en heeft in de volksmond deze naam gekregen. In de woonkamer is er een zeer mooie open haard te bezichtigen.


Jozef Bastaerts was de eerste burgemeester van Essene na de onafhankelijkheid van België. Thans bewoond sedert een paar generaties door de familie De Baerdemaeker.
In 1827 brandde een groot deel van de bijgebouwen af door blikseminslag.

 

 

 

 Whisky House

 

Gelegen in de Assestraat 17 en uitgebaat door de familie De Bolle. Zij beperken zich tot de Single Malt.
Op twee na zijn alle 120 distilleerderijen hier te bekomen. Hier worden 450 verschillende flessen uitgestald, maar er is ook een privé-collectie van ruim 500 flessen te bewonderen.Veldkapel (Kapel van Augustus), Trommelveld


Radarpost

 

Deze constructie werd geplaatst op een hoogte van 70 m boven de zeespiegel en is een secundaire radarpost (baken) van de burgerluchtvaart met centrum in Zaventem.

 


Waterreservoir (hoek Gootberg en Groenstraat)


Zandtapijtenatelier

 

Het "Oud-Zandtapijt" is de bakermat van de Hekelgemse zandtapijten. Daar begon Adèle Callebaut omstreeks 1873 het aloude volksgebruik van het zandstrooien tot kunstvorm te veredelen.

Men kan kennismaken met Zandtapijtatelier Greet De Boeck, Geukenshage 32 en Zandtapijtmuseum Elise De Boeck, Brusselbaan 56. Men kan zandtapijten bewonderen in het Oud-Zandtapijt, Brusselbaan 92, de bakermat van de zandtapijtkunst.

 


Blakmeershoeve

 

Deze hoeve bevindt zich in de gelijknamige wijk en is een vroegere hoeve van de abdij Affligem. Volgens de kronieken werd zij gebouwd in 1649, maar haar geschiedenis reikt tot in de middeleeuwen. Deze hoeve werd prachtig gerestaureerd door de huidige eigenaar Dirk De Nul.

 

 

 

 

 Beeldentuin (Montil)

 

De basis van de Montil ligt in de jaren 80, toen de voormalige melkerij omgevormd werd tot een congres-, feest- en sportcentrum.


In de beeldentuin en binnen bevinden zich kunst- en beeldhouwwerken van Roger Raveel, Frans Minnaert, Hubert Minnebo, Roel D’Haese, Reinhoud, Fred Bervoets, Jan Fabre e.a.

 

 

 

 

Schepen toerisme: leo.deryck@affligem.be    ©       webmaster: mark.touchant@hotmail.com