home   kalender   informatie   uit in groep   wandelen   fietsen   artikels   contact     
Wandelen  
Bewegwijzerd  
Kluiswandeling  
Hop-en Kluis wandeling
René Mertenswandelpad  
Belledaal wandeling  
Harry Haigh wandeling  
Henri Roseleth wandeling 
Roofridderspad   
Niet bewegwijzerd   
Van Galgenberg tot 
Duivelsput - GPS spel 
In het spoor van de  hopduvel - audio wandeling 

              Waterkasteel
Koudenbergbeekvallei
            Kluisbos

Hopcultuur trip  
Hopteelt tocht  
Domentse broeken   
Hopbelle wandeling  
Erfgoedwandeling:
    Langs trage wegen  
Vlaanderen route  
 

Wandelroutes in Affligem Toerisme Affligem Brabantse Kouters Pajottenland

Roofridderspad:

 


Totaal: 7 km

Vertrek: Abdij Affligem

 

Niet alle hondjes heten Fikkie en niet alle bomen in de Domentse Bossen zijn populieren. Heb je trouwens bij jezelf al eens nagegaan welke boomsoorten je (nog) kent? Ken je een zomereik, een grauwe abeel, een haagbeuk, een lijsterbes of een veldesdoorn uit elkaar? Kijk je wel eens met bewondering naar een boshyacint, een slanke sleutelbloem, een salomonszegel of een kale jonker? Is een dartele vlinder als het koolwitje of de dagpauwoog voor jou nog pure poëzie? Kan je genieten van de schichtige vlucht van de waterjuffers langs het kabbelend beekje of van de sierlijke kringen die de buizerd met gestrekte vleugels beschrijft, zwevend hoog in de lucht? Of raak je eerder geboeid door de schoonheid van het landschap? ...


Voor dit alles zijn de Domentse Bossen de aangewezen plek.  Deze biotoop, bestaande uit bos, gras- en cultuurland, ligt op afwisselend droge en natte, vaak met kwelwater bevloeide, leem- en zandgrond. De Koudenbergbeek vormt de ruggengraat van het hele gebied met zijn uitgesproken reliëf. De rechterflank van het valleitje is vrij steil, maar herbergt een heel verscheiden plantengroei. Op de linkeroever vinden we vooral graasweiden en enkele ruigten. Dat in Affligem dit kleine natuurparadijs kon gehandhaafd blijven is puur toeval want aan de zuidelijke rand knaagde reeds een kmo-zone.

 

Routebeschrijving

 Roofridderspad, volledige routebeschrijving

Het traject vormt een verbinding tussen de abdij en het natuurgebied en volgt de voetsporen van de monniken. Door de eeuwen heen hebben de monniken misschien wel het gebied doorkruist op weg naar de vijvers en landerijen. En wie weet was er misschien zelfs wel een  abt - jager bij die hier een bok geschoten heeft.


Rechtover de Abdij nemen we de Blokweg en lopen langs het hopveld, de resten van de vijvers van de abdij naar de Weimeersweg en de plaats waar vroeger de brouwerij stond naar de Langestraat en doorheen de Mattein. We nemen de Fosselstraat rechts en nemen dan de Molenkouterweg naar de Veldekenslos en dan volgen we verder de voetsporen van de monniken door het natuurgebied via het nieuw aangelegd wandelpad naar de rustplek, even langs de rand van een privé bos, door een nieuw aangekocht perceel verwilderde weide naar de Schaapschuurlos met het industriepark. Even volgen we de Schaapschuurlos om dan het bos de “Lap” in te stappen langs een oude steengroeve in de vallei van de Koudenbergbeek. In de verte, verder langs de Schaapschuurlos, zien we nog de restanten van een andere vijver van de monniken.

 

Het wandelpad kronkelt doorheen het bos, langs de rand van  een weide en langs de oever van de Koudenbergbeek die we aan de brug oversteken. Het vochtige bos zorgt voor een heel bijzondere flora waarin heel wat zeldzame planten groeien. Het pad klimt naar de rand van het bos en komt uit in de Broekstraat. De Koeweidelos brengt ons,  hoe kan het anders, naar de Koeyvijver (ook van de  abdij??). We volgen de Koeweidelos tot de Domentstraat en nemen dan links de Langestraat en doorheen wat vroeger de Voorpoort van de abdij was naar de Abdijstraat en op naar een frisse Pater in het gasthof de Oude Brouwerij.

 

 Kaart vanhet Roofridderspad

Schepen toerisme: leo.deryck@affligem.be    ©       webmaster: mark.touchant@hotmail.com