Toerisme Affligem

Zaterdag 7 maart 2020

Arabian Nights

Zondag 8 maart 2020 vanaf 11 uu

Bosplantactie en wandelingen

Meer informatie

 

Dinsdag 10 maart 2020 - 20 uur

Klimaatverandering in België en Europa – een inleiding

 


Het milieu en de klimaatproblematiek komen regelmatig in het nieuws, van smeltende poolkappen over uitstervende diersoorten tot fijn stof. Er zijn nog tal van onzekerheden i.v.m. klimaatverandering. Twee hoofdlijnen komen altijd terug: "global warming" en "global dimming". Beide problemen hebben wereldwijd gevolgen. Naast wereldgezondheidszorg en het voedselprobleem zijn milieuvervuiling, de atmosfeer en de klimaatopwarming onze aandacht waard. De gevolgen ervan dreigen uit de hand te lopen als we niet snel ingrijpen.  De klimaatmarsen maakten duidelijk dat jongeren zich terecht zorgen maken over de toekomst. Wetenschappers proberen de effecten op de volksgezondheid en op ecosystemen in te schatten. Politici volgen die inzichten erg schoorvoetend (Parijs 2015, Madrid 2019). Er zijn al maatregelen getroffen, maar niet voldoende. Het is van planetaire omvang en er moet gezocht worden naar globale oplossingen want de klimaatsverandering gaat gestaag door. Ten hoogste kan de snelheid waarmee ze zich voltrekt enigszins worden afgeremd door allerlei maatregelen à la Kyoto. Een ambitieus natuurbeleid is dringend nodig! Het gaat over ons eigen voortbestaan als mens. We staan niet buiten het probleem; we zijn de oorzaak, slachtoffer en oplossing tegelijkertijd.

Ecoloog Erik Rombaut brengt duidelijkheid aan de hand van een BBC-reportage en een toelichtende presentatie. Hij gaat in op de mogelijke gevolgen voor het Europese klimaat, de mogelijke effecten op de golfstroom en een aantal scenario's over wat de klimaat wijziging betekent voor België op het vlak van temperaturen, neerslag en de zeespiegel. De meest recente stand van zaken volgens de Vlaamse milieumaatschappij en volgens het KMI worden daarbij gehanteerd.

Gratis toegang

Gildenhuis,   Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 uur
Vtbkultuur in samenwerking met de Affligemse Cultuurraad, Natuurpunt en de Milieuraad

Zondag 15 maart 2020

Hopkeestenwandeling

Keesten oogsten en proeven in het abdijlandschap
VERTREK 14 uur toren abdijkerk Affligem
WANDELING 5,4 km.
De wandeling start aan de toren van de abdijkerk en brengt ons langs het gemeentelijke hopveld naar de Kluiskapel. Daar gaan we via het nieuwe wandelpad door het Kluisbos naar de Affligemdreef, waar we een bezoek brengen aan het kerkhof van de gewezen abdij Maria Mediatrix.

Via de Affligemdreef stappen we verder naar de Kruidenier van Affligem waar een proevertje met hop en hopscheuten zal aangeboden worden. Deelname aan dit initiatief is gratis!
Wél vragen we om organisatorische redenen vooraf een seintje te geven van je deelname. Dat kan tot vrijdag 13 maart via toerisme@affligem.be

 

Zaterdag 25 april 2020 en zondag 26 april 2020

Erfgoeddad: Thema "De Nacht"

Ter gelegenheid van de 20ste editie van erfgoed dag voorziet deze editie een mooie brug tussen zaterdag 25 en zondag 26 april 2020. Ook in de regio Pajottenland & Zennevallei valt er weer heel wat te beleven en dit alles in het teken van "De Nacht".

 

Zaterdag 25 april 2020

Nachtwandeling: Zien in het donker

19 uur familiewandeling – vertrek Kluiskapel, Kluisdreef Affligem
20 uur voor wandelaars – vertrek toren Abdij Affligem, Abdijstraat
21 uur voor nachtmensen – vertrek Kluiskapel, Kluisdreef Affligem
Samenwerking met Natuurpunt, Vrienden van de Kluis en Gidsen Affligem

Op Erfgoed dag wordt sfeer opgeroepen in het Kluizenbos met verhalen en een nachtelijke stiltewandeling.

• Aan de vertelboom wordt geluisterd naar nachtdieren en zijn er verhalen
• Moment in de kapel
• Met poppen worden de legendes van Broeder Hildebrand en Broeder Radulfus verteld
• Natuurpunt geeft verder uitleg met levende voorbeelden van nachtdieren

Deze activiteit is gratis en voor iedereen. Inschrijving is verplicht.
Om de sfeer te behouden zijn de groepen beperkt (max 25 deelnemers).
De wandeling in het bos kan niet met kinderwagens.
Er zijn beperkte parkeermogelijkheden aan de Kluiskapel.
Inschrijven via wvangrieken@telenet.be met vermelding van het nummer van de wandeling en het aantal deelnemers.

 

Zondag 26 april 2020 - 14 uur

Cinema Corso herleeft

Dancing De Grote Beer - Fosselstraat 98 - 1790 Affligem
Gidsen Affligem laat voor deze gelegenheid de Affligemse Cinema Corso herleven.

Op het programma
14-15 uur: Voordracht "De geschiedenis van de fi lm van het begin tot op vandaag" door Noël Desmet, Cinematec.
Daarna pauze met versnaperingen.
15.30 uur: Verrassingsfilm uit de collectie cinema Corso.
Kinderen kunnen aan de slag met dromenvangers knutselen.
17-18 uur: afsluiten met een pyjamafuif in een echte dancing
Bar doorlopend geopend voor volwassenen.