Toerisme Affligem

Zaterdag 1 februari 2020 vanaf 14 uur

Affligem Kermist

10 jaar Affligem Kermist: "Feest in mijn straat"

In januari zal je er niet kunnen naast kijken: Affligem feest! Op verschillende plaatsen wordt versiering aangebracht voor het thema "Feest in mijn straat".

Op 1 februari feest de hele gemeente dan op volle toeren. Zoals jullie gewoon zijn, is onze indoor-kermis gratis voor inwoners. Dit jaar gaan de deuren zelfs al open om 14 uur. We verwachten de jonge gezinnen voor een wervelende namiddag vol draaimolens, kindergrime, een kleuterdorp, een ballon plooier en springkastelen.

Ouderen kunnen plaatsnemen op één van de vele ziteilanden, genieten van een gratis hapje in de Affligemstraat of bij onze Affligemse handelaars.

Een bezoekersplan van de zaal en het volledige podiumprogramma kan je terugvinden
op www.affligem.be.

Heb je geen zin in kindergejoel of blijf je met je vrienden graag wat langer "plakken" ? Dit jaar leggen we voor de gelegenheid ook de volwassenen extra in de watten. Vanaf 21.00 uur kan je rekenen op een gevuld avondprogramma met ronkende namen en swingende muziek.

Zoals de voorbije jaren, zal de Lijn met extra bussen rijden. De lus is dezelfde als die van
vorig jaar en vind je terug op onze website. Voor € 1 per rit kan je veilig naar de Bellekouterhal en vooral: veilig terug naar huis. Ook met de fiets komen of carpoolen loont.

OPGELET: je mag met je auto wel stoppen op de rijbaan om mensen te laten in- of uitstappen, maar NIET parkeren op het voetpad of fietspad! De politie is aanwezig en schrijft boetes uit voor wie zich niet aan de verkeersregels houdt.

 

Woensdag 5 februari 2020 – 19 uur 30

Het zwart-wit denken doorbreken

Alle werklozen zijn lui! Transgenders zijn modefenomenen! Vluchtelingen zijn profiteurs van ons sociaal systeem! België is het OCMW van de wereld! 'Het zwart-wit denken doorbreken'

Voel jij je soms ongemakkelijk als je bepaalde opmerkingen op fora of sociale media leest? Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Weet je niet hoe je moet omgaan met oneliners die een gesprek abrupt beëindigen? Voel je je soms machteloos in bepaalde discussies? Vraag je je af waar de verdraagzaamheid inde samenleving naartoe is?

Dan is de vorming 'Het zwart-wit denken doorbreken' iets voor jou! Verschillen zijn niet weg te denken uit de samenleving. Wij-zij denken is aanwezig op alle niveaus en op vele terreinen, bijvoorbeeld in een vereniging of een buurt, maar ook in de media en in de toegang tot huisvesting en onderwijs. Polarisering wordt een probleem wanneer verschillen of tegenstellingen extreme(gewelddadige) vormen aannemen. Hierdoor komen groepen tegenover elkaar te staan en leidt dit tot conflicten. Maar moeten we wel tegenover mekaar staan? Of kunnen we samen moeilijke gesprekken leren aangaan in een open en democratisch gespreksklimaat?

Skye De Kegel geeft tijdens deze vorming een houvast bij situaties van polarisering, een inzicht in hoe polarisering werkt en strategieën om het tij te keren.

Praktisch
woensdag 5 februari 2020 om 19.30u
Tistaertzaal. (boven de sporthal)
integratie@affligem.be
Deelname gratis

 

Zondag 9 februari 2020 om 14 uur

Wandeling: Van abdij tot waterkasteel

Uur van samenkomst:     13:45
Plaats:   Abdijkerk Affligem
Adres:   Abdijstraat 6, 1790 Affligem
Plaats van bijeenkomst: Parking abdijkerk

Vertrek: Abdij Affligem, Abdijstraat Affligem

 

De Sint-Pieters- en Sint-Paulusabdij, beter gekend als de Abdij van Affligem, groeide uit tot één van de machtigste van de Nederlanden. Het complex domineerde de hele omgeving en was opgetrokken uit zandsteen van de eigen groeven. De wandeling (ca 7 km) leidt ons door de prachtige natuur van de Faluintjes. De Molenbeek en haar zijbeken kronkelen als natuurlijke linten door het landschap. In Moorsel vinden we de Sint-Martinuskerk, de eeuwenoude Sint-Gudulakapel en natuurlijk het mooie waterkasteel, een renaissance waterslot, gebouwd als buitenverblijf in opdracht van de toenmalige abt van Affligem. Ook dit imposante gebouw, gelegen in een ommuurd park, was vroeger tot ver in de omgeving te zien door haar verheven ligging. Tegenwoordig onttrekt een hoog groenscherm het waterkasteel aan het zicht. En uiteraard was het vooral de hopteelt die eeuwenlang het leven van de inwoners en het landschap kenmerkte. Het hopveld aan de voet van de abdij herinnert ons nog aan de rijke hopgeschiedenis van onze streek. Op deze manier wordt toch een stukje levend erfgoed beschermd

Een organisatie van VtbKultuur

Maandag 17 februari om 20 uur

Gebedsavond

Gebedsavond en aanbidding in de aanbiddingskapel en aansluitend completen met de monniken om 21 u. Kerk van Abdij Affligem

 

Woensdag 19 februari 2020 - 19 uur 30

De lijkwade van Turijn

Op woensdag 19 februari spreekt E.H. Dalleur in het jeugdheemvan Abdij Affligem over de lijkwade van Turijn. De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud relikwie in de katholieke Kerk. Het is een linnen kleed waarop vaag een beeld van een man te zien is met verwondingen aan de zichtbare hand, zoals ze zouden kunnen zijn ontstaan bij een kruisiging.

Volgens veel christenen is de lijkwade het kleed waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Voor anderen is het een restant uit de 12de eeuw. De lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn. Het relikwie wordt slechts uitzonderlijk tentoongesteld.

De spreker, Philippe Dalleur, is burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen. Hij werkte in de robotica en werd in 1989 tot priester gewijd. In 1997 behaalde hij een doctoraat wijsbegeerte aan de pauselijke universiteit van het Heilig Kruis te Rome. In 2000 volgde zijn aanstelling tot hoogleraar wijsbegeerte aan de UCl (Louvain-la Neuve) en te Rome.

De gemeente Affligem steunt dit initiatief.

 

Van 14 februari tot 22 februari 2020

Opgepast, ongepast!

 

Carpe Diem geeft zich bloot!
Een historisch moment in de geschiedenis van Carpe Diem voor de eerste keer gaan ze op het podium uit de kleren. Letterlijk en figuurlijk wordt de mens in zijn hemd of blootje gezet. In een kledingzaak gebeuren de meest rare dingen.

Sexy mensen en buitenmaatse figuren komen er aangepaste kledij zoeken en vooral passen. Het wordt een knotsgekke situatie wanneer 13 acteurs samen 23 rollen spelen. Plezant om naar te kijken. Genadeloze en snedige dialogen winden er geen doekjes rond. Toch blijft alles nog goed verpakt, zoals het hoort in een komedie, waar de fantasie je geest reizen laat.

Noteer alvast deze speeldata in je agenda:
vrijdag 14 februari 2020
zaterdag 15 februari 2020
woensdag 19 februari 2020
vrijdag 21 februari 2020
zaterdag 22 februari 2020
Voor de Affligemse senioren is er via de seniorenraad een voordeeltarief voor de voorstelling van woensdag 19 februari. Seniorenkaarten en de reservaties dienen dan te worden geregeld via de dienst welzijn en cultuur of de leden van de seniorenraad.

Deze acteurs zijn er dit jaar bij: An Evenepoel, An Van den Bossche, Kaatje Rossignol, Nele De Meeter, Rani Berlo, Annemie De Beule, Stijn Sonck, Cris Van Vaerenbergh, Jonas Van Vaerenbergh, Rene Van den Bossche, Sven Smeyers, Dirk De Veirman en Paul Coppens.