Pastorie van Essene

 

De pastorie werd opgericht door de abdij Affligem in 1758. Het diende als woonhuis voor de pastoors tot 1971, daarna werd het gemeentehuis van Essene, waar ook de diensten van het OCMW werden ondergebracht.

 

Vervolgens werd het terug pastorie met pastoor Jansen als bewoner. In 1975 werd het beschermd als monument. Het gebouw werd aangekocht door de groep Michiels en prachtig gerestaureerd.