Keuzemogelijkheid wandelingen

 

Van Abdij tot waterkasteel

Wandeling 1 van 52 wandelingen -8,15 km

Deze wandeling start aan de abdij Affligem en door de Faluintjes. Ze krijgt een meerwaarde door een historische omkadering aan de hand van verhalen van twee figuren die deze paden voor ons werkelijk hebben betreden: abt Karel de Croy, bouwer van het Waterkasteel in de 16de eeuw en de ludieke inbreng van Pee Klak, de plaatselijke Tijl Uilenspiegel, eind 19de /begin 20ste eeuw.

Meer informatie

 

Papeterswandeling

Wandeling 38 van 52 wandelingen - 6,7 km

Deze wandeling start aan het kunstwerk van de Papeter, de bijnaam van de Essenaar.

Essene is ook verbonden met Sint-Antonius, die jaarlijks op zondag 17 januari of de zondag erna vele bezoekers trekt. De route bewandelt de groene gordel rond de gemeente, afgewisseld met heel wat cultureel en landschappelijk interessante plekjes! Essene anders bekeken.

Meer informatie

 

Koudenbergbeek vallei - 5,3 kml

Wandeling 5 van 52 wandelingen

Enkel in droge periodes, kan drassig zijn.

De beek kronkelt door de vallei , vertakt zich van op een hoogte van 50m doorheen eeuwenoude bossen met een eigen abdijhistoriek (steengroeven,  viskweekvijvers, …..) en bevoorraadt finaal de Meldertvijver op 34m boven de zeespiegel. De afwisselende bodemsamenstelling met klei, leem en zand zorgt niet alleen voor een zeer gevarieerde plantengroei, maar doet de aders van de beek hier en daar ondergronds wegduiken  en verder onverwachts weer opduiken soms met vorming van poelen, broeihaarden voor telkens weer andere  biotopen van  planten, schimmels , insecten, kikkers,  salamanders, enz…… .Een gevarieerde fauna van vossen, reeën, fazanten, hazen, konijnen,uilen, spechten… beloont de geruisloze en speurende bezoeker.

Meer informatie

 

Korte Kluiswandeling

Wandeling 9 van 52 wandelingen - 4,7 km

De wandeling start aan de abdij Affligem en het nieuw aangelegde hopveld, als eerbetoon aan de teloorgegane hopteelt. We zien een draadveld maar ook  een voorbeeld van hoe een staakveld eruit zag. Van hieruit aanschouwen we de abdijgebouwen in verschillende bouwstijlen. We vervolgen onze weg naar de legendarische Kluiskapel en het Kluizeputteke, met geneeskrachtige bron,  met een verhaal ouder dan de abdij.  We passeren verder de gewezen abdij Mediatrix en het domein De Kluizen, een nog jong Belgisch wijnbouwbedrijf dat werd opgestart in 1997 binnen de muren van de abdij Mediatrix. Sinds eind 2006 hebben enkele wijnen de streekerkenning 'Vlaamse landwijn'.  We vervolgen onze weg terug naar de abdij.

Meer informatie

 

Kluis- en Heuvelpark wandeling

Wandeling 14 van 52 wandelingen - 11,3 km

De wandeling start aan de abdij Affligem en het nieuw aangelegde hopveld, als eerbetoon aan de teloorgegane hopteelt. We zien een draadveld maar ook  een voorbeeld van hoe een staakveld eruit zag. Van hieruit aanschouwen we de abdijgebouwen in verschillende bouwstijlen.

We vervolgen onze weg naar de legendarische Kluiskapel en het Kluizeputteke, met geneeskrachtige bron,  met een verhaal ouder dan de abdij.  

We gaan verder naar het Somergembos en het Heuvelpark met het 'landart'-kunstwerk 'The Observer' van Will Beckers.

We keren terug in het natuurgebied richting de gewezen abdij Mediatrix en het domein De Kluizen, een nog jong Belgisch wijnbouwbedrijf dat werd opgestart in 1997 binnen de muren van de abdij Mediatrix. Sinds eind 2006 hebben enkele wijnen de streekerkenning 'Vlaamse landwijn'.  We vervolgen onze weg terug naar de abdij.

Meer informatie

 

Henri Roseleth wandeling

Wandeling 19 van 52 wandelingen - 6,2 km

De wandeling start aan de St.-Michielskerk Hekelgem en staat in het teken van Henri Roseleth die burgemeester, genealoog, heemkundige, auteur en dorpsfiguur van Hekelgem is geweest. Van op het kerkplein hebben we zicht op het Hof Ter Saele, gewezen neerhof van de castrale motte en verplaatsen we ons naar de  Blakmeershoeve, eens een belangrijke hoeve van de abdij. Via een prachtig panoramisch zicht op de Eksterenberg begeven we ons via het 'Oud Zandtapijt', de bakermat van de Hekelgemse zandtapijten in de buurt van de Duivelsputten. Langs de flank van de Boekhoutberg vervolgen we onze weg langs de nieuwe en oude molen, terug naar de kerk

Meer informatie

 

Hopcultuurtrip

Wandeling 34 van 52 wandelingen - 5 km (verkort en verhard) of 6,5 km

De abdij is een goed vertrekpunt voor de hopwandeling. Deze wandeling kwam tot stand als eerbetoon aan de teloorgegane hopteelt in de streek, rechtover de abdij zien we het aangelegde hopveld als herinnering. We trekken het Kloosterbos in en  komen uit aan Meldert vijver (visvijver), een herinnering aan de activiteiten van de abdij Affligem om de watermolen van voldoende water te voorzien. De wandeling leidt ons verder naar het dorp met een monumentale zandsteen, een herinnering aan de steengroeven die er eertijds door de abdij geëxploiteerd werden. In 2006 werd hier ook een 'levend hopmonument' opgericht. Langs Nievel, een echt hopgehucht, zien we tal van opschriften en hopsymbolen. We brengen tenslotte een bezoekje aan Sint-Rochus, de patroonheilige van de hopboeren in de kapel van Nievel

Meer informatie