-->

Toerisme Affligem

wandelen

Hop- en Kluiswandeling

Wandeling naar de Kluiskapel. De stichting van de kapel wordt toegeschreven aan Sint-Ursmarus (einde 7de eeuw, begin van de 8ste eeuw), die de streek kerstende en er meerdere cella bouwde.


Hop- en Kluiswandeling

Bezienswaardigheden

 

Abdij Affligem

De Sint-Pieter- en Paulusabdij dankt haar ontstaan in 1062 aan zes ridders die door de prediking van monnik Wedericus van de Sint-Pietersabdij te Gent tot inkeer kwamen. Door toedoen van de H. Anno aartsbisschop van Keulen, vestigden zij zich op grond van de Duitse paltsgraaf Hermann II te Affligem.

In 1085 namen zij de Regel van de H. Benedictus aan. De abdij groeide aldra uit tot één van de belangrijkste in de Oude Nederlanden. De banier van de hertogen van Brabant werd er bewaard. Ook contemplatief  is de abdij zeer vooraanstaand : de H. Lutgardis noemde haar daarom "van alle cloosteren spiegel". Na zeven eeuwen van religieuze en culturele uitstraling in 1796 opgeheven.

De terugkeer van de monniken in 1869 ging gepaard met de wederoprichting van een aantal gebouwen:

  • de grootse refter door Dom P. Bellot en architect E. Stassin (1927)
  • De monumentale kloostervleugel met onder meer kruisgang, huiskapel en trapzaal door architect A. Kropholler (1932)
  • de bibliotheek met thans 72.000 boekdelen
  • de moderne zaalkerk van architect Vandenbroeck (1972)
  • Van de oude gebouwen zijn bezienswaardig gebleven en beschermd als monument:
  • de schilderachtige kerkruïne met vijf gotische vensters (14de eeuw)
  • het statige Bisschopshuis in laatbarokstijl (1720).
  • de St.-Benedictuspoort (1720)

 

Kluiskapel

Kapel in de Kluisdreef met geneeskrachtige bron, het "Kluizeputteke", ook "kinderbron" genoemd (oorsprong van de Hekelgemse borelingen). De legende zegt dat de Affligemse monnik Radulphus hier zou gestorven zijn. Zijn lichaam zou begraven zijn in de kapel, waar zijn aandenken nog steeds levendig is gebleven.

De stichting van de kapel wordt toegeschreven aan Sint-Ursmarus (einde 7de begin van de 8ste eeuw), die de streek kerstende en er meerdere cella bouwde.
Het koor van de vroegere kapel is het huidige gebouw en dateert van 1758. In deze kapel troont het Onze Lieve Vrouwbeeld tussen een engelenkrans. Het wordt speciaal vereerd tijdens de begankenis met Beloken Pasen en in de meimaand. In 1976 werd de Kluizekermis in ere hersteld door de "Vrienden van de Kluis", die ook het initiatief namen de kapel te herstellen (1977).

 

 

Gewezen Abdij Maria Mediatrix

Contemplatieve benedictinessenabdij en toegewijd aan Maria Middelares, dankt haar stichting in 1921 aan Dom Franco de Wyels, later abt van Affligem, en aan de Neder­landse bekeerlinge Gertrudis Schim van der Loeff.

Verkreeg in 1946 de successie van de oude abdij van Bijgaarden, gesticht door de Heilige Wivina.
Sierlijke voorgevel vanaf de Aalsterse Dreef, rank torentje. Het beeld van O.L.Vrouw-Middelares, uitgehouwen in witte steen, staat in de kloosterkapel, geïnspireerd door gelijkaardig beeldhouwwerk in de abdij van Maria Laach.

In de “Kluizerij”, een zijvleugel van het klooster, heeft het Timotheus Project (vormingscentrum) een onderdak gevonden. Sinds 2006 wordt ook het slotklooster omgebouwd tot een seminarie- en vormingscentrum van de vzw De Kluizerij.

 

Natuurgebied "De Faluintjes"

Het natuurgebied, De Faluintjes, bestaat heden grotendeels uit weiland, maar was voorheen een moeras dat zich uitstrekte van de kerk van Moorsel tot de pastorij van Meldert.

De schrijfwijze van dit gebied veranderde nogal eens in de loop der tijden. Het oude Franse woord “Falourdes”, wat houtbussels of takkenbos betekent, zou de naam uitleggen. Waarschijnlijk werd deze plaats vroeger doorwaadbaar gemaakt door houtbussels in het water te leggen. Dit sluit aan bij de verklaring van het begrip “Falaën”, een moerassige verlaten streek.

Deze cultuur-historische verklaring verwijst rechtstreeks naar de ontginning van de rijke kalkzandsteenlagen in deze streek door de abdij Affligem tijdens de middeleeuwen.

 

 

Download Wandelkaart "Hop- en Kluiswandeling"

Download Routebeschrijving "Hop- en Kluiswandeling"

Download " Hop en Kluiswandeling Bezienswaardigheden"