Sint-Amanduskapel

 

De kapel werd voor het eerst vermeld in 1343.

 

De Sint-Amanduskapel in laatgotische stijl dateert uit 1636; ze is geklasseerd. De kapel werd voor het eerst vermeld in 1343. Op de voorgevel van de kapel leest men: 'H.Amandus, patroon tegen de zere ogen en de worm in het land'.

 

De schilderachtige omgeving werd vroeger 'Klein Zwitserland' genoemd. Merk op hoe diep de vallei is ingesneden door de Sint-Amandusbeek.