Hopasten Affligem

 

 

Hop is als een groene (lei)draad met Affligem verbonden

 

Wie vroeger in de zomermaanden de heuvelachtige streek van Affligem bezocht werd getroffen door de groene hopvelden, het sieraad van onze streek. Schoon zijn de hopvelden in de zomer wanneer de ranken het toppunt der staken bereikt hebben en met honderden bellekens prijken.

 

In loodrechte lijn beplant en buitengewoon onderhouden, steken de hopvelden sterk af tegen graanakkers wier goudgele halmen heen en weer wiegelen. Dat de hopteelt in Affligem goed boerde heeft ze waarschijnlijk te danken aan de Abdij Affligem.

 

Hop is als een groene (lei)draad met Affligem verbonden en heeft Affligem laten groeien tot de mooie gemeente welke ze nu geworden is. Wat overblijft van onze Affligemse hopcultuur moeten we als erfgoed bewaren, als een dankbetuiging aan onze hopboeren en hopteelt. Het is een schone cultuur die hop, het is een verheven plant en ze reikt hoog in de lucht, zou men ze niet méér ophemelen?

 

Met deze brochure, die je kan downloaden, willen we de nostalgie en romantiek van onze hopverleden ontdekken en de jeugd stimuleren meer aandacht en eerbied te geven aan wat onze voorouders hebben nagelaten.

 

 

 

Hopasten brochure

 

 

Hopasten: Getuigen van het rijke hopverleden in de Denderstreek

 

 

Hop is als een groene (lei)draad met Affligem verbonden

 

Denderland bracht de hopasten in Denderland in kaart. Dat zijn oude droogovens van hopbellen, die vandaag tot ons bouwkundig erfgoed behoren. In sommige oude huizen, boerderijen of voormalige landbouwbedrijven vind je deze nog. Of zijn er sporen van over gebleven.