Faluintjes

 

"Falaën", een moerassige verlaten streek

 

Tijdens het eerste gedeelte van de wandeling liggen de Faluintjes rechts van ons; vandaag bestaat het gebied grotendeels uit weilanden maar voorheen was het zeer moerassig; het strekt zich uit van de kerk van Moorsel tot de kerk van Meldert.

 

De schrijfwijze van dit gebied veranderde nogal eens in de loop der tijden. Waarschijnlijk werd deze plaats vroeger door de monniken doorwaadbaar gemaakt door houtbussels in het water te leggen.

 

Dit sluit aan bij de verklaring van het begrip 'Falaën', een moerassige verlaten streek. Het oude Franse woord Falourdes, wat houtbussels of takkenbos betekent kan eveneens de naamgeving uitleggen. Of zou de benaming Faluintjes afgeleid zijn van het Franse 'falun-falunière', wat schelpzandgroeve van schelpmergel betekent.

 

Deze cultuurhistorische verklaring verwijst rechtstreeks naar de ontginning van de rijke kalkzandsteenlagen in deze streek door de abdij Affligem tijdens de middeleeuwen.