Hoge Kamer

Dit is een boerenhuis met een 'hoge kamer' uit de 17de eeuw met een   dienstgebouw uit de 19de eeuw, een vanouds gekende herberg genoemd   'In de hoge kamer'. Het heeft een balk met opschrift: "Dit is gebouwd naar brouwerszin en daar heeft niemand sprekens in".   Er werd ook toneel gespeeld, en het gebouw is geklasseerd sedert 1983.