Kerk van Hekelgem - Oorlog

 

'Bij de inval van de Duitsers werden kelken, monstrans, kerkregisters in veiligheid gebracht; aan de kerk zelf was er geen oorlogsschade. Wel moest de Belgische vlag van de toren gehaald worden en mochten vanaf 3 september 1914 de kerkklokken niet meer luiden'.

 

in 1915: 'Mocht een bisschoppelijke brief niet voorgelezen worden in de kerk; hij werd bij de pastoor opgehaald door de Duitsers de avond voor het aflezen. Als alternatief stelde de pastoor een processie voor naar de grot van Teralfene. Dat mocht doorgaan van de Duitsers maar zonder veel 'luister'; een preek aan de grot was verboden.

 

De pastoor verzette zicht fel tegen de inventarisatie van de kerkeigendommen; de Duisters geraakten toch binnen en maakten inventaris van klokken en orgel (voor koper, brons, tin ). Alles bleef evenwel ter plaatse behouden'. 'Bij het begin van de oorlog gaven de gelovigen grote blijken van godsdienstigheid; elke avond rozenkrans, boeteprocessie; grote opkomst erediensten, communiegang ook van mensen die voorheen niet naar de kerk kwamen.

 

Naarmate de oorlog vorderde verminderde het aantal kerkgangers en de devotie zienderogen. De oorzaak? Er was teveel gemakkelijk verdiend geld in omloop; er werd veel geld gewonnen door het smokkelen, dat moest lichtzinnig verteerd worden'.

 

'De aftocht van de Duitsers is hier in 1918 goed en kalm verlopen. De Duitsers eisten wel een gebouw op dat als 'kommandatur' moest dienen; ze viseerden het gasthuis (nu Rustoord van Lierde ). Het moest op 2 september binnen de twee uur ontruimd zijn. Zieken werden overgebracht naar het klooster rechtover en in de klassen geïnstalleerd. Resultaat van de commotie 'het berechten van twee zieken en het overlijden van twee'. (uit het parochiaal verslag opgemaakt door pastoor Willems)

 

Aan de Sint-Michielskerk staat het oorlogsmonument 1914-1918. Op dit monument staan de namen vermeld van 6 personen. Dit monument staat hier sinds 1950, vandaar dat ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vermeld staan. Het eerste monument voor de herdenking van 1914–1918, stond aan de zijkant van de kerk, dit monument is echter verdwenen. Op een oude postkaart van de kerk is het monument nog vaag te zien. Het was een soort van kruis met een wit marmeren plaat met de namen van de slachtoffers. Momenteel staat er wel nog een gedenksteen met 2 namen van gesneuvelden, maar of dit deel uitmaakte van het vroegere monument is niet geweten.