Koeyvijver

 

De Koeyvijver werd in de vroege middeleeuwen uitgegraven en gebruikt voor visteelt. Deze vijver was zo'n drie hectare (of 6 voetbalvelden) groot, maar staat nu droog.

 

De vijver werd gevoed door een klein beekje dat van Bleregem kwam; het water kon door een houten schot een tweetal meter opgestuwd worden tot de vijver vol was. Soms liet men het water aflopen om op een makkelijke manier de vis te kunnen vangen!