Van Lierde

 

In de zomer van 1918 werd er een groot offensief verwacht in Noord-Frankrijk, vandaar de vele vluchtelingen o.a. uit Wervik en omgeving uit het door de Duitsers bezet gebied. In de 'Gazet van Assche' meldt men: '17 juni maandagnamiddag 50 vluchtelingen te Asse'. Uit de kronieken van de abdij Affligem vernemen we dat reeds op 10 juni van dat fameuze jaar 1918, 17 vluchtelingen van Wervik ontvangen werden en ook melding dat er 200 in de parochie toegekomen zijn.

Op 21 en 28 april 1918 vond een 'Groot liefdadigheidsfeest' plaats in de zaal van de Katholieke Gilde ten voordele van de krijgsgevangenen van Hekelgem en vluchtelingen uit Wervik. Die vluchtelingen vonden onderdak bij particulieren in Teralfene en Hekelgem, maar vooral kregen zij onderdak en verzorging in het toenmalige rusthuis 'Van Lierde'. Op 6 augustus 2014 werd hier op de gemeente een brief ontvangen van Jean-Luc Suing uit de gemeente Teteghem in Noord-Frankrijk. Jean-Luc Suing was op zoek naar het graf van zijn overgrootvader Felix-Marie-Joseph Suing geboren Linselles (Noord departement) op 19 augustus 1849.

Hij stierf volgens zijn bewering tijdens de uittocht van 1918 in Hekelgem. De graven van de overledenen bevonden zich in die periode nog rond de parochiekerk van Hekelgem maar zijn echter ontruimd. In het register van overlijden staat inderdaad genoteerd dat Felix Marie Joseph Suing overleden was in het gasthuis aan de Bellestraat op 26 oktober 1918 , oud 35 jaar en beroep twijnder.

In die periode werden nog een tiental sterfgevallen genoteerd, blijkbaar vluchtelingen hoofdzakelijk uit Linselles en omgeving; de meesten overleden hier in het rusthuis. Merkwaardig dat op enkele weken tijd zo'n een sterfte was onder de vluchtelingen die aanspoelden in onze gemeente. Wat was de oorzaak? Voor de hand ligt dat zij het slachtoffer waren van de Spaanse griep, maar de harde bewijzen daarvan zijn er niet. De gemeente Linselles is ons vooral dankbaar dat wij hun vluchtelingen op een waardige manier opgevangen hebben en hun een goede verzorging gegeven hebben.