Watermolen van Asbeek

Deze molen was in de 12de eeuw een leen van de Hertogen van Brabant. Nadien werd hij geschonken aan de abdij van Affligem. De abdij bezat op het einde van de 13de eeuw zestien watermolens waaronder de watermolen van Asbeek of Campomolen (geschonken in 1130). 

 

Het was een graanwatermolen aangedreven door de Asbeek. De waterkering en het sluiswerk werden tot op heden bewaard. In 1614 werd hij verkocht aan de heren van Asse.

Begin 20ste eeuw werd de molen omgebouwd en uitgerust met een unieke Girardturbine. 

 

In de tuin was een duiventil voor sierduiven te zien. Deze unieke historische eigendom is gelegen op een vier hectare groot groen domein 'De Campomolen' met twee private vijvers in Asbeek in een van die zachte glooiingen van Brabant.

 

Van op de straat valt het groepje gebouwen reeds op door zijn kleur, oker. De buitenmuren zijn gekleurd met botermelk en ijzersulfaat, een heel oude techniek. Het hoevecomplex bestaat uit diverse delen verspreid over het gehele perceel. Er is een groot woonhuis van 370 m² bewoonbaar, origineel 17 de-eeuwse hoeve met een oude watermolen (Campomolen) aan de Broekebeek.

 

De watermolen, het bakhuis en een deel van de site zijn beschermd dorpsgezicht. De laatste bewoonster was Kaat Tilley (1959-2012). Zij was een begrip in de Belgische modewereld, ze was meer kunstenares dan modeontwerpster. 

 

In 2018 werd het domein verkocht door de twee dochters van Kaat Tilley met een nieuwe bestemming aan de VZW Studio Campo.