Zwarte Populier

 

Regionaal Landschap Schelde-Durme liet een imposante populier en een jonger exemplaar genetisch onderzoeken door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Het vermoeden dat het om de Zwarte populier zou gaan, bleek correct te zijn.

 

De Zwarte populier is de meest bedreigde en zeldzame boomsoort in ons land. Bovendien bleken de bomen nieuw genetisch materiaal te bevatten. Dat is bijzonder, want de meeste Belgische exemplaren zijn genetische klonen van elkaar. De imposante populier langs het Roofridderspad in Affligem is een zuivere Zwarte populier (Populus nigra). Deze populiersoort geldt als een van de meest bedreigde boomsoorten in Europa. In Vlaanderen is hij zelfs bijna uitgestorven.

 

De Zwarte populier uit Affligem heeft bovendien een genetisch profiel dat nog niet gekend was bij het INBO. Het gaat om een raszuivere inheemse Zwarte populier met genetisch uniek materiaal. De boom heeft dan ook een uitzonderlijke wetenschappelijke waarde. Op de koop toe vonden de onderzoekers van het INBO aan de andere kant van de weide nog een tweede Zwarte populier, een jonger exemplaar met hetzelfde genetisch profiel als de oude boom.

 

Behalve z'n natuurlijke waarde draagt de boom ook een bijzondere erfgoedwaarde in zich: de oude Zwarte populier is een hoekboom, aangeplant op de hoek van drie percelen. Hoekbomen werden traditioneel gebruikt om de perceelsgrenzen te markeren en zo grensbetwistingen te voorkomen. In tegenstelling tot grenspalen, was het onmogelijk om de bomen te verplaatsen zonder sporen achter te laten.