Natuur wandelingen

 

 

 

 

 

Van Abdij tot waterkasteel

 

Wandeling 1 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling leidt je door de prachtige natuur van de Faluintjes naar het dorpscentrum van Moorsel waar je de Sint-Martinuskerk en de eeuwenoude Sint-Gudulakapel vindt. Je ontdekt ook op welke manier het waterkasteel en de abdij van Affligem met elkaar verbonden zijn. Verder kom je ook langs het hopveld van Meldert.

 

 

Meer informatie

 

Duivenmelkerswandeling

 

Wandeling 4 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling stuurt ons langs weidse landschappen in Essene en Asbeek met prachtige vergezichten met hier en daar nog duiventillen in het landschap.

 

 

Meer informatie

 

Koudenbergbeek vallei

 

Wandeling 5 van 52 wandelingen

 

Deze prachtige wandeling laat ons een uitzonderlijk natuurgebied ontdekken. Deze biotoop bestaat uit gras-, bos-, en cultuurland; afwisselend zorgen natte en droge gebieden, leem-en kleigronden voor een grote verscheidenheid op het gebied van fauna en flora. Een echte aanrader!

 

 

Meer informatie

 

Kluis- en Faluintjes wandeling

 

Wandeling 8 van 52 wandelingen

 

Wandel van de abdij Affligem door een prachtig stukje natuur naar de mythische en historische Kluiskapel. Op de terugweg naar de abdij leidt deze wandeling ons door het uitzonderlijke natuurlijk decor van de Faluintjes. Dit is de lievelingswandeling van wijlen Leo De Ryck.

 

 

Meer informatie

 

Korte Kluiswandeling

 

Wandeling 9 van 52 wandelingen

 

Wandel van de abdij Affligem door een prachtig stukje natuur naar de mythische en historische Kluiskapel. De geschiedenis van de Kluiskapel gaat terug tot de 7de of 8ste eeuw. De H. Ursmarus, abt van Lobbes (Henegouwen) die in onze streek het geloof verkondigde, zou op die plaats een kapel hebben laten bouwen.

 

 

Meer informatie

 

Kluis- en Heuvelpark wandeling

 

Wandeling 14 van 52 wandelingen

 

De wandeling door het abdijlandschap gaat langs het hopveld Affligem, door de natuurgebieden Kluisbos, Somergembos en Heuvelpark.

Voorbij de historische Kluiskapel volgen we de langgerekte, groene strook langs de vallei van de Somergembeek en een natuurlijk speelterrein. Ideaal voor een picknick onderweg!

 

 

Meer informatie

 

René Mertens wandeling

 

Wandeling 16 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling brengt ons vooral doorheen Essene waar heemkundige en folklorist René Mertens  (1903-1995) gewoond heeft en langs plaatsen die hem nauw aan het hart lagen. Hij zorgde voor veel  publicaties en zijn geliefde voordrachten gingen over het boerenleven, bedevaarten, heksen en duivels. 

 

Meer informatie

 

Henri Roseleth wandeling

 

Wandeling 19 van 52 wandelingen

 

Henri Roseleth (1859-1939) was een pionier van de dorpsgeschiedenis van Hekelgem. Hij was ook een fervent natuurliefhebber en hij laat ons op deze wandeling, kris kras door het dorp de mooiste plekjes ontdekken.

 

 

Meer informatie

 

Hopbelle wandeling

 

Wandeling 24 van 52 wandelingen

 

Het dorp Essene, deelgemeente van Affligem heeft zijn landelijk karakter tot op heden grotendeels kunnen behouden. Deze wandeling leert ons enkele mooie hoekjes kennen en biedt, aan het begin van het traject prachtige vergezichten op de Dendervallei.

 

 

Meer informatie

 

 

Ten Bos wandeling

 

Wandeling 26 van 52 wandelingen

 

Het gehucht 'Ten Bos' ligt grotendeels op het grondgebied van Erembodegem, deelgemeente van Aalst. Deze wandeling leidt ons eerst bergaf door de velden met prachtige zichten op de Dendervallei. De terugweg brengt ons klimmend terug tot de Molenberg op 74 meter hoogte.

 

 

Meer informatie

 

Op zoek naar Baron de Meer

 

Wandeling 30 van 52 wandelingen

 

In het midden van de 18de erfde Jan Jozef de Meer het kasteel van Moorsel en ging er wonen met zijn familie. Toen de Fransen de abdij Affligem binnenvielen en er een kleine troepenmacht ter bezetting vestigden verzamelde baron de Meer een meute boeren die gewapend met bijl en riek de Fransen op 2 januari 1797 verdreven.

 

 

Meer informatie

 

Hazenpad wandeling

 

Wandeling 32 van 52 wandelingen

 

Het laatste gedeelte van de wandeling volgt de E40 autoweg. Voor de aanleg ervan in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw was dit open landbouwgebied waar de hazen hun speelterrein hadden. Het wildbestand staat hier fel onder druk maar met een beetje meeval kan je er toch nog eentje door de velden zien huppelen.

 

 

Meer informatie

 

Heuvelpark wandeling

 

Wandeling 33 van 52 wandelingen

 

Eén van de wandelingen in het Kluizengebied. Met start aan een plaats in een schitterend kader trekken we door een heerlijke oase van groen, langs de Kluiskapel naar het Heuvelpark waar ook kinderen zich kunnen uitleven in het speelbos.

 

 

Meer informatie

 

Hopcultuurtrip

 

Wandeling 34 van 52 wandelingen

 

In de streek van Asse-Aalst introduceerden de monniken van de abdij Affligem in de 12de eeuw de hopcultuur. De hop behoort tot de familie van de Hennep achtingen. De hop is inheems in een groot deel van Europa. Als cultuurplant is de hop over bijna gans de wereld verspreid.

 

 

Meer informatie

 

Hopteelttocht

 

Wandeling 35 van 52 wandelingen

 

De hop uit Affligem en die van de hele regio Aalst-Affligem-Asse werd ooit het groene goud genoemd omdat ze in de loop der geschiedenis welvaart bracht voor onze mensen.

Deze wandeling leidt ons door de streek waar eens hoplochtingen en stakenhuizen het uitzicht bepaalden, welke richting men ook uitkeek.

 

 

Meer informatie

 

Kravaalwandeling

 

Wandeling 36 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling brengt ons naar Meldert en leidt ons  langs de rand van het Kravaalbos, een ecologisch waardevol oud bos. Het is één van de weinige bossen die net als het Zoniënwoud en het Hallerbos bewaard gebleven zijn uit het vroegere Kolenwoud. In de 12de eeuw begon hier op initiatief van de monniken van de abdij Affligem de ontginning van de witte zandsteen.

 

 

Meer informatie

 

Lindekenwandeling

 

Wandeling 37 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling is genoemd naar een boomkapel in een lindeboom langs de Moortelstraat. Het verhaal gaat dat het op het einde van de 19de eeuw voor het jonge mansvolk van Teralfene moeilijk was om een meisje te vinden in hun eigen dorp. De pastoor raadde hen daarom aan om eens naar een lief uit te kijken in het naburige Essene. Als gevolg werden er heel wat afspraakjes gemaakt aan deze linde langs de Moortelstraat.

 

 

Meer informatie

 

Roofridderspad

 

Wandeling 45 van 52 wandelingen

 

De naam 'Roofridderspad' verwijst naar de legende van de stichting van de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Affligem.

De wandeling leidt je door de Koudenbergbeekvallei, een gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied waar de natuur alle kansen krijgt. Dankzij de gevarieerde ondergrond – droog en nat, zandleem en klei- vind je hier heel zeldzame natuur op een historisch bijzondere plek.

 

 

Meer informatie

 

Sparrenwandeling

 

Wandeling 46 van 52 wandelingen

 

Wie zin heeft in een wandeling die je leidt langs minder bekende maar daarom niet minder mooie paadjes door Essene en Hekelgem zal met deze wandeling zeker zijn gading vinden. Je wordt onderweg beloond met enkele prachtige vergezichten, vooral langs de Molenstraat en op de Eksterenberg. De wandeling is genoemd naar 'De Spar' een plaatselijke benaming voor een klein maar mooi bosje langs de Fooststraat in Essene.

 

 

Meer informatie

 

Ten Rozen wandeling

 

Wandeling 47 van 52 wandelingen

 

Met deze wandeling gaan we de richting uit van abdij Ten Rozen. Ze werd gesticht in de 13de eeuw; in 1235 is er voor de eerste maal sprake van in de geschriften. In de loop van de eeuwen heeft de abdij een zware tol moeten betalen door verwoestingen door wisselende legers en regimes. Maar de slag die de Fransen haar zouden toebrengen in de laatste jaren van de 18de eeuw, was onherroepelijk zwaar. Hij betekende het einde van de abdij in 1798.      

 

 

Meer informatie

 

Zeven Hollen wandeling

 

Wandeling 48 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling kreeg haar misschien enigszins misleidende naam omdat ze ons langs de Gootberg in Affligem leidt, een typische holle weg die vroeger de 'Zeven Hollen' genoemd werd. Holle wegen kunnen soms tot een paar meter dieper liggen dan het omliggend landschap; niet zelden heerst er een soort microklimaat omdat ze door hun diepere ligging bescherming bieden tegen de wind.

 

 

Meer informatie

 

 

Yfreds-wandeling

 

Wandeling 53 van de 53 wandelingen

 

Tijdens de zomer 2022 hebben zeven bevriende koppels achter de dorpskerk van Essene een zeer succesvolle zomerbar uitgebaat onder de naam Yfreds.  Op zondagmorgen was er telkens een begeleide wandeling die beurtelings door Gidsen Affligem of iemand van Yfreds gegidst werd. Dit is één van die wandelingen; ze loopt door Essene en volgt verder door het prachtige natuurgebied Peerdsbossen naar Asbeek en terug.

 

Meer informatie